Toteuttajalle



Lue tukipäätös huolellisesti

Kun saat tukipäätöksen, lue se huolellisesti! Päätöksessä kerrotaan hankkeen toteutus- ja maksatusaikataulut sekä mahdolliset erityisehdot, tieto tuen maksamisen edellytyksistä sekä pysyvyysehto eli se, kuinka kauan tuetun omaisuuden tulee olla hankkeen toteuttajan hallinnassa.


Valmistaudu maksatukseen ajoissa

Hankkeelle voidaan hyväksyä kustannuksia, jotka ovat syntyneet hankkeen vireilletulon jälkeen ja ennen hankeajan päättymistä. Hanke on tullut vireille, kun hakemus on jätetty Hyrrä-asiointipalveluun.

Maksatukseen valmistautuminen kannattaa aloittaa heti, kun hankkeen toteutus alkaa. Viimeistä maksuerää tulee hakea neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hankeaika on päättynyt. Maksatusta haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa.


Huomioi maksatus kirjanpidossa

Hankkeen laskut kirjataan omalle kustannuspaikalleen ja yhtenevästi pääkirjan
merkintöjen kanssa jo toteutuksen alusta alkaen.


Säilytä tositteet ja ota kuvia

Hankkeen laskut ja muut tositteet tulee säilyttää siltä varalta, että maksatus niitä erikseen pyytää selvennyksen vuoksi. Jos toteutat investointihanketta, niin ota kuvia hanketoteutuksen eri vaiheista. Tarvitset niitä toteutettujen toimenpiteiden todentamiseen, kun täytät maksuhakemusta.


Ilmoita ajoissa muutoksista

Mahdollisista hankkeen muutoksista tulee olla yhteydessä rahoittajan edustajaan mahdollisimman pian ja ennen kuin kuluja on syntynyt. Ole välittömästi yhteydessä Leader PoKoon.

Muista viestintävelvollisuus


Tuen saajana sinulla on myös viestintävelvollisuus. Tukipäätöksesi ehdoissa on kerrottu, mitkä viestintävelvollisuudet saamaasi tukea koskevat. Myönnettyyn tukeen voidaan tehdä 1–5 prosentin vähennys, jos viestintävelvoitteita ei ole noudatettu. Tutustu tarkemmin tästä.


Ohjeita maksatukseen

Yrityksen investoinnit – maksatuksen muistilista

Yrityksen kertakorvaus – maksatuksen muistilista





Tiedot sitoumuksetta. Muutokset mahdollisia.