Päätoimisen yritystoiminnan käynnistämisen tuki

Tukea voidaan myöntää hakijalle, joka työllistää itsensä päätoimisena yrittäjänä ja jolla ei ole merkittävää aikaisempaa yrittäjäkokemusta.

Tukea voi hakea esimerkiksi

Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankkimiseen sekä rajatusti tila- ja laitevuokriin yrityksen käynnistysajalle ja alle 1200 euron pienhankintoihin.

Tuella voit hankkia asiantuntija-apua esimerkiksi

 • kirjanpidon suunnitteluun
 • markkinointisuunnitelman laadintaan
 • liiketoimintasuunnitelman laadintaan
 • tuotannon suunnitteluun
 • investointien suunnitteluun.

Perusedellytys on, että käytät ulkopuolisia asiantuntijapalveluita ja valmennusta, joiden avulla kehityt yrittäjänä. Tämän takia toimenpiteenä tulee olla asiantuntijan opastusta vähintään kolmea päivää vastaavasti. Viitekustannuksena asiantuntijapalveluissa voidaan pitää enintään 900 euroa/neuvontapäivä.


Tuen määrä 7500€

Tuki on vakioitu kertakorvaus ja se maksetaan yhdessä erässä, kun hanke on tukipäätöksen mukaisesti toteutettu.

Kuka voi hakea?

 • Olet vähintään 18-vuotias ja ryhdyt yrittäjäksi yksityisenä elinkeinonharjoittajana, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa.
 • Sinulla tai perustettavan yrityksesi määräysvaltaisilla osakkailla, yhtiömiehillä tai osuuskunnan jäsenillä ei ole merkittävää aikaisempaa kokemusta yritystoiminnasta.
 • Perustettava yrityksesi sijaitsee Leader PoKon toimialueella.
 • Perustettavalla yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
 • Perustettava yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla. Tuki ei saa vääristää merkittävissä määrin kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

Muita tuen ehtoja

 • Päätoimisen yrittämisen tavoitteena on vähintään 15 000 euron vuosiliikevaihto.
 • Päätoimisen yrittämisen tulee tuoda toimeentulo sinulle yrittäjänä tai yhdelle työntekijälle.
 • Tarvitset y-tunnuksen.
 • Tarvitset valmiin liiketoimintasuunnitelman, joka liitetään hakemukseen.
 • Liitä hakemukseen kassavirtalaskelma tai vastaavat tiedot. Voit hyödyntää tätä yksinkertaisen kassavirtalaskelman pohjaa.
 • Tuki ei saa vääristää merkittävissä määrin kilpailua. Hakemuksessa sinun tulee kuvata paikallinen markkinatilanne.
 • Älä aloita toimenpiteiden toteuttamista ennen kuin olet jättänyt hakemuksen Hyrrässä, sillä nämä kustannukset eivät ole tukikelpoisia.
 • Hankkeen tulee osaltaan toteuttaa PoKon kehittämisstrategiaa Älykäs ja elävä Ylä-Pirkanmaa. Huomioi erityisesti strategian painopiste 1 Kehittyvät ja vastuulliset elinkeinot ja yritykset (sivu 14).
 • Tarvitset yrittäjän eläkevakuutuksen viimeistään, kun haet tuen maksatusta.
 • Voit saada käynnistystukea vain kerran vuosien 2023–27 aikana.


Kuinka hakuprosessi etenee?

Leader PoKon väki auttaa sinua hakuprosessin eri vaiheissa. Prosessi etenee näin.


Hakemuksen voit jättää Hyrrässä

Hakemukset jätetään Ruokaviraston sähköisessä asiointipalvelu Hyrrässä. Täytä hakemus huolella, niin se saa hyvän “lähdön”. Tutustu tarkemmin Hyrrään ja kirjaudu palveluun tästä.


Hyödyllisiä linkkejä:

Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.

Etsitkö asiantuntijoita? Tutustu Yrittäjätorin kartoituksiin tästä.

Muista myös PoKon oma BuustiLeader-tuki yrityksille!
Tiedot sitoumuksetta. Muutokset mahdollisia.