Hakuprosessi & ohjeita hakijalle

Hakija, toimi näin:

I Mihin haet tukea?

 • Mieti, miten haluat kehittää yritystäsi.
 • Valitse tarpeeseesi sopivin yritystukimuoto.
 • Perehdy yritystukien valintakriteereihin
 • Jo heti alussa kannattaa olla yhteydessä PoKoon. Varmistetaan yhdessä, että ideasi on tukikelpoinen.

II Avaa Hyrrä ja kirjaudu

 • Hyrrä-sivusto
 • Tarvitset Suomi.fi tunnukset
 • Yrittäjät kirjautuvat organisaationa (y-tunnus)
 • Yrityksen ostoa tai kokeilua suunnittelevat aloittavat yrittäjät kirjautuvat ilman y-tunnusta
 • Valitse tarkkaan hakemasi tukimuoto
 • Ohjeet kirjautumiseen löydät tästä

III Mitä teet ja mitä maksaa?

 • Tee selkeä suunnitelma, mitä ja miten toteutat ideasi.
 • Varmista, että ideasi on PoKon kehittämisstrategian Älykäs ja Elävä Ylä-Pirkanmaa mukainen (perehdy etenkin sivuihin 14, 20 ja 21)
 • Mihin tarvitset rahoitusta? Tee suunnitelman pohjalta budjetti. Huomioi, että yli 3000 € hankinnat tulee kilpailuttaa (tarjouspyyntö + kolme tarjousta).
 • Suunnittele rahoitus (tuki maksetaan jälkikäteen – kuinka järjestät välirahoituksen?).
 • Muista, että kaikki tarvittavat luvat tulee olla hakemuksen liitteenä.
 • Huomioi myös muut liitteet ja lisää ne hakemukseen.

IV Lähetä hakemus

 • Kun painat LÄHETÄ-painiketta, hanke tulee vireille. Sen jälkeen tehdyt kustannukset ovat tukikelpoisia (omalla riskillä päätökseen asti).
 • Ensin PoKo käsittelee hakemuksen ja PoKon hallitus joko puoltaa tai hylkää (tarkoituksenmukaisuus alueelle – ks. valintakriteerit)
 • Tämän jälkeen Pirkanmaan ELY tekee hakemuksellesi laillisuustarkastuksen ja antaa hankkeelle päätöksen.
 • Perehdy päätökseen hyvin ja tutustu hanketoteuttajan ohjeisiin tästä.

INVESTOINTITUKI on kustannusperusteinen eli tuki myönnetään hankkeen todellisten kustannusten perusteella. Tuen maksu suoritetaan hankkeen toteutuksen jälkeen toteutuneiden kulujen eli kuittien ja tositteiden perusteella.
Tukiprosentti PoKon alueella on 25-35%, loppuosa investoinnista on omarahoitusta (oma, laina tms). Jos kyseessä pankkilaina, mukaan tulee liittää lainalupaus pankilta.

Ohjeita investointitukihakemuksen laadintaan.KEHITTÄMIS- JA KÄYNNISTÄMISTUET ovat vakioituja kertakorvauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että tuen määrä ei muutu. Hakijan tulee budjetissa osoittaa kustannuksia vähintään tuen määrän verran. Näissä tuissa ei vaadita omarahoitusosuutta.Liiketoimintasuunnitelma & laskelmat


Liiketoimintasuunnitelman laadintaan tai päivittämiseen ja laskelmien tekoon saat halutessasi apua kuntasi elinkeinopalveluista:

Juupajoki
Mänttä-Vilppula MW-Kehitys Oy
Ruovesi
Virrat

Netistä löydät myös malleja liiketoimintasuunnitelman laadintaan. Tutustu esimerkiksi seuraaviin:

Mikä on liiketoimintasuunnitelma? Ukko.fi

Ukko.fin kevyt liiketoimintasuunnitelmapohja (pdf)

Yritys Espoon liiketoimintasuunnitelmapohja (pdf)


Rakentaminen ja rakentamisen suunnittelu

Kun hakemukseesi sisältyy rakentamista, kannattaa sen suunnitteluun panostaa jo hakuvaiheessa. Hyvä suunnittelu helpottaa realistisen kustannusarvion laadintaa, nopeuttaa hankepäätöksen saamista ja edesauttaa hankkeen toteuttamista.

Hakemukseen tulee liittää seuraavia rakentamisen liitteitä soveltuvilta osin:

 • Pääpiirustukset (asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirrokset).
 • Rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa.
 • Rakennusselostus (suositus: Talo-nimikkeistön mukaan eriteltynä).
 • Eritelty kustannusarvio tai -laskelma, joka perustuu rakennusselostukseen ja joka laaditaan rakennusalalla yleisesti käytössä olevin menetelmin. Suositeltavaa on käyttää rakennusalan ammattilaista.
 • Luvat. Jäljennökset mahdollisesti tarvittavista viranomaisluvista / toimenpide- tai rakennuslupa.

Lisätietoja ja apua rakentamisen suunnitteluun löydät esimerkiksi täältä.

Huomioithan esteettömyyden. Huolehdi, että rakennus ja siihen liittyvät piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan ottaen huomioon esteettömyys ja käytettävyys erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten tarpeiden näkökulmasta.


Asiantuntijapalveluita

Kun mietit, mistä löytäisit tarpeitasi vastaavia asiantuntijoita, niin tutustu myös YrittäjäToriin. Se on palvelu, jossa alueemme asiantuntijat voivat esitellä osaamistaan ja tarjota palveluitaan yrityksille.T-lomakkeita voit ladata täältä