Yritystuen hakijalle

Hakija, toimi näin:

I Mihin haet tukea?

 • Päätä, miten haluat kehittää yritystäsi
 • Investointi vai kehittäminen vai käynnistäminen
 • Lue lisää yritystuista
 • Ota yhteyttä PoKoon. Saat neuvoja ja varmista, että ideasi tukikelpoinen

II Avaa Hyrrä ja kirjaudu

III Mitä teet ja mitä maksaa

 • Tee selkeä suunnitelma, mitä ja miten toteutat ideasi.
 • Varmista, että ideasi on PoKon kehittämisstrategian Älykäs ja Elävä Ylä-Pirkanmaa mukainen (perehdy etenkin sivuihin 14, 20 ja 21)
 • Mihin tarvitset rahoitusta. Tee suunnitelman pohjalta budjetti, yli 3000 euron hankinnat tulee kilpailuttaa (tarjouspyyntö + kolme tarjousta)
 • Suunnittele rahoitus (välirahoitus, oman rahan tarve)
 • Muista, että kaikki tarvittavat luvat tulee olla hakemuksen liitteenä
 • Liitä tarvittavat liitteet mukaan hakemukselle (ks. liitelista tältä sivulta)

IV Lähetä hakemus

 • Kun painat LÄHETÄ-painiketta, hanke tulee vireille. Sen jälkeen tehdyt kustannukset ovat tukikelpoisia (omalla riskillä päätökseen asti).
 • Ensin PoKo käsittelee hakemuksen ja PoKon hallitus joko puoltaa tai hylkää (tarkoituksen-mukaisuus alueelle)
 • Sen jälkeen Pirkanmaan ELY tekee laillisuustarkastuksen ja päätöksen hankkeelle.
 • Tutustu päätökseen hyvin!!!! ja noudata määräaikoja

INVESTOINTITUKI on kustannusperusteinen eli tuki myönnetään hankkeen todellisten kustannusten perusteella. Tuen maksu suoritetaan hankkeen toteutuksen jälkeen toteutuneiden kulujen eli kuittien ja tositteiden perusteella.
Tukiprosentti PoKon alueella on 25-35%, loppuosa investoinnista on omarahoitusta (oma, laina tms). Jos kyseessä pankkilaina, mukaan tulee liittää lainalupaus pankilta.

KEHITTÄMIS- JA KÄYNNISTÄMISTUET ovat vakioituja kertakorvauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että tuen määrä ei muutu. Hakijan tulee budjetissa osoittaa kustannuksia vähintään tuen määrän verran. Näissä tuissa ei vaadita omarahoitusosuutta.


Hakemuksiin vaadittavia liitteitä:

 1. INVESTOINTI – tukihakemusten liitteet
  – yrityksen liiketoimintasuunnitelma
  – viimeisimmät tilinpäätöstiedot
  – rakentamiseen liittyvät asiakirjat ja tarvittavat luvat, jos rakentamista
  – hankkeen tarkka budjetti
  – tiedot yli 3000 euron hankintojen kilpailuttamisesta
  (= tarjouspyyntö ja kolme kirjallista tarjousta)
  – tulossuunnitelma T2-lomake
  – rahoitussuunnitelma T4-lomake
  – lainat T7-lomake
  – lainalupaus pankilta, jos omarahoitusosuutta rahoitetaan pankkilainalla
  – vuokrasopimukset, jos investointi kohdistuu vuokratiloihin

 2. KEHITTÄMIS – tukihakemusten liitteet (jo toimivat yritykset)
  – yrityksen liiketoimintasuunnitelma
  (ellei toimenpide sisällä liiketoimintasuunnitelman suunnittelua)
  – viimeisimmät tilinpäätöstiedot
  – hankkeen tarkka budjetti
  (kehittämistuissa tulee olla mukana asiantuntijapalveluita)

 3. KÄYNNISTYS – tukihakemusten liitteet (aloittavat yritykset)
  – yrityksen liiketoimintasuunnitelma, jos on.
  – yrityksen talouslaskelmia.
  Esimerkiksi tämä: aloittavan yrityksen kassavirtalaskelma.
  Tai laskelma, josta käyvät ilmi vähintään vastaavat tiedot
  – hankkeen tarkka budjetti
  (käynnistystuissa tulee olla mukana asiantuntijapalveluita)


Liiketoimintasuunnitelma & laskelmat


Liiketoimintasuunnitelman laadintaan tai päivittämiseen ja laskelmien tekoon saat halutessasi apua kuntasi elinkeinopalveluista:

Juupajoki
Mänttä-Vilppula MW-Kehitys Oy
Ruovesi
Virrat

Netistä löydät myös malleja liiketoimintasuunnitelman laadintaan. Tutustu esimerkiksi seuraaviin:

Mikä on liiketoimintasuunnitelma? Ukko.fi

Ukko.fin kevyt liiketoimintasuunnitelmapohja (pdf)

Yritys Espoon liiketoimintasuunnitelmapohja (pdf)


____________________________________________________________________________________

Rakentamisen suunnittelu

Kun hakemukseesi sisältyy rakentamista, kannattaa sen suunnitteluun panostaa jo hakuvaiheessa. Hyvä suunnittelu helpottaa sekä realistisen kustannusarvion laadintaa että itse hankkeen toteutusta. Apua rakentamisen suunnitteluun löydät esimerkiksi täältä.

____________________________________________________________________________________

Asiantuntijapalveluita

Kun mietit, mistä löytäisit tarpeitasi vastaavia asiantuntijoita, niin tutustu myös YrittäjäToriin. Se on palvelu, jossa alueemme asiantuntijat voivat esitellä osaamistaan ja tarjota palveluitaan yrityksille.


____________________________________________________________________________________

T-lomakkeita voit ladata täältä