BuustiLeader

BuustiLeader on PoKo ry:n oma matalan kynnyksen kehittämisväline. Se on tarkoitettu toiminta-alueemme pienten ja aloittavien yritysten kehittämis- ja investointitoimiin.

Mihin tuki on tarkoitettu?

 • Aloittava yritys voi hakea tukea toiminnan käynnistämiseen.
 • Jo toimivan yrityksen tuki on tarkoitettu toimiin, jotka kehittävät yrityksen toimintaa ja tuovat siihen jotain uutta.
 • Tukea voi saada esim. asiantuntijapalveluihin, omaan kouluttautumiseen tai investointeihin.
 • Tavoitteena on, että asiakas hyötyy uusista palveluista/toimista.
 • Tuen tulee kohdistua yrityksen ydintoimintaan.


Paljonko tukea voi saada?

 • Tuen määrä on 200 € – 1000 € ja se on maksimissaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista (alv. 0 %)


Kenelle tuki on tarkoitettu?

 • BuustiLeader – tukea voivat hakea sekä uudet aloittavat yritykset, että pienet yritykset, jotka työllistävät 1–3 henkilöä.
 • Aloittava yritys voi jättää hakemuksen ennen yrityksen perustamista. Rahoituspäätös voidaan tehdä, kun yritys on rekisteröitynyt ja sillä on Y-tunnus.
 • 4H- ja NY-yrittäjiä voidaan tukea ilman Y-tunnusta. Hakijan tulee mainita 4H/NY-yrittäjyydestä hakemuksessa ja pyydettäessä esittää sopimus. Tukea hakevan tulee nimetä projektille vastuuhenkilö.
 • Hakijan tulee olla PoKo ry:n toiminta-alueelta eli Juupajoelta, Mänttä-Vilppulasta, Ruovedeltä tai Virroilta.

Tukea voidaan myöntää maksimissaan kaksi kertaa samalla yritykselle.Mihin tukea ei myönnetä?

 • Yrittäjän omaan työpanokseen.
 • Vakiintuneen yrityksen tavanomaiseen toimintaan, esimerkiksi tavanomaiset mainontakulut ja toimitilahankinnat (kassajärjestelmät, puhelimet yms.).
 • Myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaaleihin.
 • Tukea ei myönnetä, jos se vääristää merkittävästi kilpailua.
 • Lupiin ja lakisääteisiin maksuihin.Muita tuen ehtoja

 • Tuki on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu. Sitä ei myönnetä projekteihin, jotka jo saavat muuta julkista rahoitusta.
 • Mikäli kyseessä on investointi, tulee sen pysyä yrityksen omistuksessa vähintään kaksi vuotta hankinnasta.
 • Tuen myöntäminen edellyttää, että yritys on PoKo ry:n jäsen. Jäsenmaksu yrityksille on 30 euroa. Jäsenhakemuksen voit tehdä täällä.Miten tukea haetaan?


Tuen myöntäminen, toteutus, raportointi ja maksatus

 • PoKo ry:n hallitus käsittelee hakemukset hakujaksoittain.
 • Em. kriteerien lisäksi myönnettävän tuen määrään vaikuttaa koko vuodelle varattu BuustiLeader-rahoituksen määrä ja sen riittävyys.
 • Päätös tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla mahdollisimman pian, mutta viimeistään viikon kuluessa kokouksesta.
 • Myönteisen päätöksen saaneille lähetetään sopimus, joka tulee palauttaa allekirjoitettuna PoKo ry:een.
 • Toteutuksen voi aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun on jättänyt hakemuksen. Huomioithan, että tukea ei myönnetä takautuvasti ennen hakemuksen jättämistä toteutuneisiin toimiin.
 • Myönnetty tuki maksetaan jälkikäteen hakijan ilmoittamalle tilille, kun hakija on toimittanut loppuraportin ja kaikki kuitit tehdyistä toimista PoKo ry:lle. Jos jostain hankinnasta ei ole saatavilla erityisestä syystä kuittia, hankinta tulee perustella hyväksyttävästi erillisellä kirjallisella selvityksellä.
 • Tuen enimmäismäärä on sopimukseen merkitty euro- ja prosenttimäärä. Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tuen määrä ei kasva päätöksestä myönnetystä summasta. Jos projekti toteutuu kustannuksiltaan pienempänä kuin sitä on haettu, maksetaan hakijalle myönnetyn prosentin mukaisesti toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.
 • Hakija raportoi projektista ja tuen käytöstä kuitteineen loppuraportti-lomakkeella. Raportti on edellytys maksun saamiseksi. Projektista tulee raportoida kuuden (6) kuukauden sisällä päätöksen päivämäärästä. Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet; esim. projektin valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.

 Loppuraporttilomakkeen löydät tästä.

.