Vakiintuneen yritystoiminnan tuki

Mikroyritykset voivat hakea tukea yritystoiminnan uudistumista edistäviin kehittämistoimiin. Kehittämistoiminnan tulee olla selkeästi erotettavissa yrityksen perusliiketoiminnasta.

Tukea voi hakea esimerkiksi

Tukea voidaan hakea yrityksen ulkopuolelta hankittaviin kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin, matkoihin ja vuokriin.

Esimerkiksi:

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • kansainvälistymisselvitykseen
 • investoinnin toteutettavuustutkimukseen
 • muuhun asiantuntija-apuun

Tuessa painopisteenä tulisi olla kehittämis- ja asiantuntijapalvelu, joka valmentavalla otteella auttaa yrittäjää ja hänen yritystoimintaansa kehittymään. 
Asiantuntijapalvelun viitekustannuksena voidaan pitää 900 euroa/päivä.


Tuen määrä 3000€

Tuki on vakioitu kertakorvaus ja se maksetaan yhdessä erässä, kun hanke on tukipäätöksen mukaisesti toteutettu.


Kuka voi hakea?

 • Olet vähintään 18-vuotias.
 • Toimit yrittäjänä joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatilalla, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa. Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
 • Sinulla tai perustettavan yrityksesi määräysvaltaisilla osakkailla, yhtiömiehillä tai osuuskunnan jäsenillä ei ole merkittävää aikaisempaa kokemusta yritystoiminnasta.
 • Yrityksesi sijaitsee Leader PoKon toimialueella.
 • Yrityksesi on mikroyritys, jonka liikevaihto/tase on enintään 2 milj. euroa tai yritys työllistää enintään 5 henkilötyövuotta.
 • Hakijalla on y-tunnus.
 • Hakijalla on voimassa oleva YEL- tai MYEL-eläkevakuutus.
 • Yritystoimintaa on harjoitettu vähintään yhden täyden tilikauden (vuoden) ajan.
 • Yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
 • Yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla. Tuki ei saa vääristää merkittävissä määrin kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

Muita tuen ehtoja ja huomioitavaa

 • Kehittämistuki ei ole tarkoitettu kattamaan yrityksen tavanomaisen toiminnan kuluja. Esimerkiksi markkinointi on yrityksen normaalia toimintaa.
 • Liitä yrityksesi viimeisimmät tilinpäätöstiedot hakemuksen liitteeksi.
 • Liitä hankkeen tarkka budjetti hakemuksen liitteeksi.
 • Suositus: liitä liiketoimintasuunnitelma hakemuksen liitteeksi.
 • Tuki ei saa vääristää merkittävissä määrin kilpailua. Hakemuksessa sinun tulee kuvata paikallinen markkinatilanne.
 • Älä aloita toimenpiteiden toteuttamista ennen kuin olet jättänyt hakemuksen Hyrrässä, sillä nämä kustannukset eivät ole tukikelpoisia.
 • Hankkeen tulee osaltaan toteuttaa PoKon kehittämisstrategiaa Älykäs ja elävä Ylä-Pirkanmaa. Huomioi erityisesti strategian painopiste 1 Kehittyvät ja vastuulliset elinkeinot ja yritykset (sivu 14).
 • Tukea voidaan myöntää vakioituna kertakorvauksena 3000 euroa samalle hakijalla enintään kolme kertaa rahoituskauden aikana.
 • Tukea voi saada toisen tai kolmannen kerran, kun edeltävä tuki on maksettu, jos yrityksen toiminnassa on tapahtunut selkeä muutos ja jos yrityksellä on selkeä jatkokehittämistarve.


Kuinka hakuprosessi etenee?

Leader PoKon väki auttaa sinua hakuprosessin eri vaiheissa. Prosessi etenee näin.


Hakemuksen voit jättää Hyrrässä

Hakemukset jätetään Ruokaviraston sähköisessä asiointipalvelu Hyrrässä. Täytä hakemus huolella, niin se saa hyvän “lähdön”. Tutustu tarkemmin Hyrrään ja kirjaudu palveluun tästä.


Hyödyllisiä linkkejä:

Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.

Liiketoimintasuunnitelman laadintaan tai päivittämiseen ja laskelmien tekoon saat halutessasi apua kuntasi elinkeinopalveluista:

Juupajoki
Mänttä-Vilppula MW-Kehitys Oy
Ruovesi
Virrat

Etsitkö asiantuntijoita? Tutustu Yrittäjätorin kartoituksiin tästä.

Muista myös PoKon oma BuustiLeader-tuki yrityksille!
Tiedot sitoumuksetta. Muutokset mahdollisia.