Investointituet

Yritysten investointituet on tarkoitettu maaseudulla toimiville yrityksille ja niitä käytetään yritystoiminnan aloittamisen tai laajentamisen investointeihin.

Leader-ryhmän kautta voita hakea investointitukea 5000- 100 000 euron investoinneille. Tuen määrät PoKon alueella ovat seuraavat:

 • Juupajoki ja Mänttä-Vilppula 35% kokonaiskustannuksista
 • Ruovesi (kokonaan harvaan asuttua maaseutua, 30 % kokonaiskustannuksista. Tuki myönnetään de minimis -tukena)
 • Virrat, harvaan asuttu maaseutu 30% kokonaiskustannuksista ja ydinmaaseutu 25 % kokonaiskustannuksista. Tuki myönnetään de minmis -tukena
 • Mikroyristysten energiainvestoinnit 30%

Katso kartta, jossa näkyy kaupunki-maaseutuluokitus
Täältä voit tarkistaa, millä alueella yrityksesi sijaitsee.

Virrat on osin ydinmaaseutua (investointituki 25%) ja osin harvaan asuttua maaseutua (investointituki 30%). PoKon alueen kunnista Virrat on ainoa, jossa yrityksen sijainnilla on merkitystä tukiin. Katso tarkempi kartta ylläolevasta linkistä.

leader-investointitukea voi hakea

 • vähintään 18-vuotias, toimii yrittäjänä joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatilalla, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa. Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
 • yritys on mikroyritys (Leader-hankkeissa 5 htv tai alle, vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 2 milj. euroa)
 • yritys sijaitsee maaseudulla
 • yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • työntekijöillä on riittävä ammattitaito
 • Tuki ei saa vääristää kilpailua, paikallisten markkinoiden huomioiminen
leader-investointitukea voi käyttää esimerkiksi:
 • tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
 • koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 • energiainvestointeihin (Leader, tuki% 30)
 • aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan
Mikroyritysten energiainvestoinnit

Voit hankkia tuella esimerkiksi lämpöpumppuja, aurinkosähköjärjestelmiä tai parantaa yrityksen energiatehokkuutta esimerkiksi säätöjärjestelmien avulla. Sinun ei tarvitse laajentaa yritystoimintaasi voidaksesi saada tukea.

leader-investointituen ehto

Tuki ei saa vääristää kilpailua.

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Investointitukea myönnetään maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan, maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupanpitoon (Annex I -lista)

Investoinnin tulee olla käytössä vähintään kolme vuotta eikä sitä saa tuona aikana myydä.

Investoinnin toteuttamista ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on tullut vireille. Jos investointi edellyttää luvan hankkimista, esitä lupa ELY-keskukselle hakemusvaiheessa.

tukea ei myönnetä seuraaviin investointeihin:

1) eläinten hankintaan
2) maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun traktorin tai muun koneen hankintaan
3) liikennealan investointeihin
4) puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankintaan
5) korvausinvestointeihin
6) energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyviin investointeihin
7) toisen yhtiön osakkeiden taikka liiketoiminnan hankintaan. Poikkeus: kiinteistöyhtiön osakkeet toimitilaa varten
8) investointiin, jonka tarkoituksena on ainoastaan toimitilojen tarjoaminen vuokralle
9) kiinteistön tai rakennuksen hankintaan julkisyhteisöltä, ellei hankintaa tehdä markkinaehtoisesti
10) kokonaisteholtaan yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotantolaitokseen
11) aurinko- ja tuulivoimaloihin
12) koneurakoinnin maansiirtokoneisiin

Tiedotuskyltti tai sähköinen näyttö yli 50 000 euron investointien yhteyteen

Kiinnitä investoinnin yhteyteen tuesta kertova tiedotuskyltti, jos olet saanut julkista tukea 50 000–500 000 euroa ja kyseessä on aineellinen investointi (esim. kone, laite, linjasto) tai infrastruktuuri- tai rakennushanke.

Kyltin tulee olla näkyvällä paikalla, investoinnin yhteydessä. Riittää, että kyltti on paikallaan toimen toteuttamisen ajan eli vähintään siihen saakka, kunnes olet saanut loppumaksun. Tiedot voidaan esittää myös sähköisellä näytöllä.

Leader-ryhmä toimittaa kyltin.

Mikäli yrityksesi on mikroyritystä suurempi tai haet yli 100 000 euron kokonaiskustannuksiin investointitukea, ota yhteyttä Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Lue lisää investointuista Ruokaviraston sivuilta.

Lue lisää investointituista Maaseutu -sivustolta.