Yritystoiminnan kokeilun tuki

Tukea voi hakea henkilö, jolla ei ole aikaisempaa yrittäjäkokemusta eikä y-tunnusta.

Tukea voi hakea esimerkiksi

  • asiantuntijapalveluihin,
  • valmennukseen ja tiedon hankkimiseen,
  • toimitilojen ja laitteiden vuokriin,
  • aineisiin ja tarvikkeisiin,
  • tai muihin kokeilutoimenpiteisiin.

Kaikkien hankintojen tulee kuitenkin olla sellaisia, että ne kohdistuvat vain kokeiluajalle. Tämän takia esimerkiksi pienhankintoihin ja pysyvien nettisivujen hankkimiseen kokeilutukea ei voi käyttää.

Kokeilutuen toimenpiteistä vähintään kolmasosan tulee olla asiantuntijapalveluita. Asiantuntijapalveluiden viitekustannuksina voidaan pitää 900 euroa/päivä. Muita toimenpiteitä voi olla mukana tasapainoisena kokonaisuutena.

Kokeilun kesto voi olla enintään 4 kuukautta. Hankkeen toteutusaika voi olla tätä pidempi esimerkiksi jos kokeiltava yritystoiminta soveltuu harjoitettavaksi määrättyyn vuodenaikaan.


Tuen määrä 2500€

Tuki on vakioitu kertakorvaus ja se maksetaan yhdessä erässä, kun hanke on tukipäätöksen mukaisesti toteutettu.

Kuka voi hakea?

Kokeilu sopii esimerkiksi yrittäjyydestä kiinnostuneelle palkansaajalle, työttömälle, nuorelle, opiskelijalle, alan vaihtajalle tai muulle yrittäjän uraa pohtivalle. Myös alle 18-vuotiaat voivat hakea tätä tukea.

Kokeilun tavoitteena voi olla selvittää esimerkiksi onko hakijasta yrittäjäksi, riittävätkö tiedot ja taidot yritystoiminnan harjoittamiseen, onko suunnitelluilla palveluilla/tuotteilla kysyntää ja markkinoita, toimisiko suunniteltu tapa myydä käytännössä tai onko suunniteltu tuotantotapa toimiva?

Muuta huomioitavaa

  • Kokeilun ei välttämättä tarvitse johtaa yrittäjäksi ryhtymiseen.
  • Kokeilun jälkeen yrittäjäksi aikova voi hakea tukea joko osa-aikaisen tai kokoaikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen ja yritystoiminnan aloittamisen investointeihin.
  • Älä aloita toimenpiteiden toteuttamista ennen kuin olet jättänyt hakemuksen Hyrrässä, sillä nämä kustannukset eivät ole tukikelpoisia.
  • Hankkeen tulee osaltaan toteuttaa PoKon kehittämisstrategiaa Älykäs ja elävä Ylä-Pirkanmaa. Huomioi erityisesti strategian painopiste 1 Kehittyvät ja vastuulliset elinkeinot ja yritykset (sivu 14).
  • Voit saada kokeilutukea vain kerran vuosien 2023–27 aikana.


Kuinka hakuprosessi etenee?

Leader PoKon väki auttaa sinua hakuprosessin eri vaiheissa. Prosessi etenee näin.


Hakemuksen voit jättää Hyrrässä

Hakemukset jätetään Ruokaviraston sähköisessä asiointipalvelu Hyrrässä. Täytä hakemus huolella, niin se saa hyvän “lähdön”. Tutustu tarkemmin Hyrrään ja kirjaudu palveluun tästä.


Hyödyllisiä linkkejä:

Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.

Etsitkö asiantuntijoita? Tutustu Yrittäjätorin kartoituksiin tästä.
Tiedot sitoumuksetta. Muutokset mahdollisia.