Maatalouden kokeilutuki

Tukea voi hakea maatalouden alkutuotantoa koskevaa pienimuotoiseen kokeiluun. Kokeilun kesto voi olla enintään 3 vuotta.

Tukea voi hakea esimerkiksi

  • uusien tuotantomenetelmien kokeiluun
  • uusien tuotteiden kokeiluun
  • uusien markkinointikanavien testaamiseen.

Voit saada kokeilutukea vain toimiin, joihin maatalouden tukia ei myönnetä.

Kokeilutukea voidaan käyttää asiantuntijapalveluihin ja muuhun tiedon hankintaan, pellon, toimitilojen, koneiden tai laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä pienhankintoihin, joiden taloudellinen käyttöikä rajoittuu kokeiluaikaan (enintään 3 vuotta).

Kokeilutuessa olisi aina hyvä olla mukana jonkin verran (mieluusti kolmasosa toimenpiteistä) asiantuntijapalveluita. Asiantuntijapalvelun viitekustannuksena voidaan pitää 900 euroa/päivä.


Tuen määrä

Tukea voi hakea kokeilun laajuuden mukaan 2500€, 5000€ tai 7500€.
Tuki yhteensä voi olla samalle tuensaajalle rahoituskauden 2023-2027 aikana enintään 7500€.

Tuki on vakioitu kertakorvaus ja se maksetaan yhdessä erässä, kun kokeilu on tukipäätöksen mukaisesti toteutettu.

Kuka voi hakea?

Kokeilutuen voi hakijana voi olla maatila/yritys y-tunnuksella tai yksityinen henkilö henkilötunnuksella. Kokeilutuen saajalta ei edellytetä maatilan omistamista tai pinta-alatukikelpoisen maatalouden harjoittamista.

Tuen rajoituksia ja muuta huomioitavaa

  • Tukea ei voida myöntää maatilan tavanomaiseen ja vakiintuneeseen maataloustoimintaan.
  • Kokeilutukea ei voida myöntää sellaisilla pelloilla tapahtuvaan viljelykokeiluun, jotka saavat pinta-alatukia.
  • Kokeilutuki soveltuu huonosti puuvartisten, monivuotisten kasvien viljelykokeisiin. Näissä ei tuloksia voida nähdä kolmen vuoden kokeilun aikana.
  • Kokeilutukea ei voida myöntää sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tähtäävät kaupallisessa mittakaavassa tapahtuvaan tuotantoon.
  • Kokeilutuen toimenpiteinä tehtävät hankinnat tulee rajata hankintoihin, joiden käyttöaika rajautuu kokeilun toteuttamisen aikaan. Tämän takia esimerkiksi kone- ja laitehankintoja tai eläinten hankintaa ei voida sisällyttää kokeilun toimenpiteiksi.
  • Älä aloita toimenpiteiden toteuttamista ennen kuin olet jättänyt hakemuksen Hyrrässä, sillä nämä kustannukset eivät ole tukikelpoisia.
  • Hankkeen tulee osaltaan toteuttaa PoKon kehittämisstrategiaa Älykäs ja elävä Ylä-Pirkanmaa. Huomioi erityisesti strategian painopiste 1 Kehittyvät ja vastuulliset elinkeinot ja yritykset (sivu 14).


Kuinka hakuprosessi etenee?

Leader PoKon väki auttaa sinua hakuprosessin eri vaiheissa. Prosessi etenee näin.


Hakemuksen voit jättää Hyrrässä

Hakemukset jätetään Ruokaviraston sähköisessä asiointipalvelu Hyrrässä. Täytä hakemus huolella, niin se saa hyvän “lähdön”. Tutustu tarkemmin Hyrrään ja kirjaudu palveluun tästä.


Hyödyllisiä linkkejä:

Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.

Etsitkö asiantuntijoita? Tutustu Yrittäjätorin kartoituksiin tästä.
Tiedot sitoumuksetta. Muutokset mahdollisia.