Valintakriteerit


PoKon valintakriteereihin kannattaa perehtyä huolella ennen kuin teet yritystukihakemuksen, sillä kriteerit ohjaavat PoKon hallituksen päätöksentekoa, kun se käsittelee hakemustasi kokouksessaan.

Hallituksen tehtävänä on harkita, onko hanke tarkoituksenmukainen alueen kehittämistä ajatellen. Tässä harkinnassa tarkastellaan muun muassa sitä, että se täyttää yritystuille asetetut vaatimukset, ja että se on PoKon kehittämisstrategian mukainen.

Valintakriteerit on tehty strategian pohjalta ja niiden avulla PoKon hallitus arvioi ja pisteyttää kaikki käsiteltävät hakemukset. Hallitus joko puoltaa tai ei puolla hakemusta, jonka jälkeen Pirkanmaan ELY-keskus tekee hakemukselle laillisuustarkastelun ja antaa lopullisen hankepäätöksen.

Hakemuksen tulee täyttää seuraavat pakolliset kriteerit:

• Hanke on PoKon Älykäs ja Elävä Ylä-Pirkanmaa – kehittämisstrategian mukainen
• Hanke edistää kehittämisstrategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista
• Toiminta kohdistuu PoKon toiminta-alueelle
• Kyseessä ei ole korvausinvestointi
• Hanke perustuu paikalliseen tarpeeseen
• Hanke on suunnitelmiltaan realistinen (mm. aikataulujen, kustannusten ja resurssien suhteen)
• Tuettavalla yrityksellä tulee olla kannattavan toiminnan edellytykset
• Hanke ei vääristä merkittävästi paikallista kilpailua