Valmisteluraha


Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen tai Älykkäät kylät -hankkeen valmisteluun voi hakea valmistelurahaa, joka on 5000 €. Tuki maksetaan vakioituna kertakorvauksena yhdessä erässä. Hakija voi olla julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Valmistelurahalla voidaan koota yhteen ja sitouttaa yhteistyöhankkeen hanketoimijat, valmistella varsinaista hanketta, tehdä hankesuunnitelman tai selvittää, onko valmisteltavalle hankkeelle onnistumisen edellytyksiä.

Yhteistyöhanke on kahden tai useamman julkis- tai yksityisoikeudellisen yhteisön, ryhmän tai näiden yhdistelmän yhdessä toteuttamaa kehittämistä. Valmistelurahan hankesuunnitelmassa yksilöidään valmistelurahan hakuvaiheen kumppanit. Valmistelurahahankkeen aikana kumppanuudet täsmentyvät ja voivat laajentua suunniteltavan hankkeen osalta.

Työn tuloksena syntyy aiesopimus, jossa kuvataan hankkeen idea, kumppaneiden hakeminen hankkeeseen, hankkeen tavoite ja se, miten hankkeessa viestitään, verkostoidutaan ja osallistetaan. Aiesopimus konkretisoi suunnitteilla olevaa hanketta.

Valmistelurahaa voit saada vain yhden kerran samaan kehittämiskohteeseen. Valmistelurahalla toteutettava hanke voi kestää korkeintaan vuoden.

Lue lisää Ruokaviraston sivuilta

VINKKI! Tutustu PoKon Älykäs ja elävä Ylä-Pirkanmaa – strategian painopisteisiin. Niistä löydät ideoita ja vinkkejä, millaista toimintaa PoKon alueelle erityisesti toivotaan.

Tutustu painopisteeseen 1 tästä.

Tutustu painopisteeseen 2 tästä.

Tutustu painopisteeseen 3 tästä.