Valmisteluraha ja muut hankemuodot


Valmisteluraha 5000 euroa yritys- tai viljelijäryhmähankkeen tai Älykkäät kylät -hankkeen valmisteluun. Tuloksena syntyy aiesopimus, jossa kuvataan hankkeen idea, kumppaneiden hakeminen hankkeeseen, hankkeen tavoite ja se, miten hankkeessa viestitään, verkostoidutaan ja osallistetaan. Aiesopimus konkretisoi suunnitteilla olevaa hanketta.


Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet. Lue lisää


Ympäristö- ja ilmastoyhteistyöhankkeet. Lue lisää


Muista maaseuturahaston hankkeista löydät lisää tietoa Maaseutu.fi -sivustoltaVINKKI! Tutustu PoKon Älykäs ja elävä Ylä-Pirkanmaa – strategian painopisteisiin. Niistä löydät ideoita ja vinkkejä, millaista toimintaa PoKon alueelle erityisesti toivotaan.

Tutustu painopisteeseen 1 TÄSTÄ

Tutustu painopisteeseen 2 TÄSTÄ

Tutustu painopisteeseen 3 TÄSTÄ