Mitä tietoa hankkeeseen?

Kun olet kirjautunut Hyrrään:

 1. Valitse uusi hakemus
 2. Valitse hanketuki
 3. Tarkista hakijan tiedot
 4. Selvitys taloudellisesta tilanteesta, lisää liite “Tilinpäätösasiakirjat” viimeisin hyväksytty. Jos kyseessä on kunta, kuntayhtymä ja valtion organisaatio, selvitystä ei tarvitse toimittaa.
 5. Vastuuhenkilöt, jos yhdistyksellä kaksi nimenkirjoittajaa, lisää toinen henkilö
 6. Hankkeen tiedot, lisää liite “Pöytäkirjanote siitä kokouksen pöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty tai muu päätös”
 7. Tuen kohde, toteutuspaikka sen mukaan, missä hanke toteutetaan. Valitse Leader-ryhmä, jos haet PoKosta.
 8. Haettava tuki, tämä kohta on tärkeä, koska sen mukaan rakentuu loppu Hyrrän hakemuksesta. Mikäli toimenpiteen tyypin/alatoimenpiteen valinta menee väärin, joudutaan aloittamaan alusta. Näin ollen SUOSITTELEMME, että kirjoitatte hankesuunnitelman omaan tiedostoon, josta tiedot kopioidaan Hyrrään.

9. Kun olet valinnut toimenpiteen tyypin, tulee valita toimenpide

Yleisimmät hankkeet Leader-ryhmässä ovat olleet

 • investointihanke -> maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit
 • kehittämishanke-> Yhteistyöhankkeet (tämä oli ennen yleishyödyllinen kehittämishanke)

Alatoimenpiteen valinta Leader-hankkeissa liittyy yleensä maaseudun palveluihin ja toimintaympäristöihin, älykkäisiin kyliin yms.

Toimenpiteen tarkennuksessa määrittelette, että onko kyseessä:

10. Hankesuunnitelma

Joka kohta avataan Muokkaa-painikkeella. Kukin kohta on ohjeistettu hyvin. Joissain kohdin on myös ?-nappi, jonka takaa tarkemmat ohjeet.

11. Kustannukset ja rahoitus

Mikäli ette ole toiminnastanne alv-velvollisia, laittakaa rasti, että haette tuen sisältäen alv.

Lisätkää liite, missä kuvaatte toimintaanne ja kerrotte, miksi toiminta ei ole alv-velvollista.  Epäselvissä tilanteissa verohallinnon kirjallinen ohjaus on ensisijainen selvitys.

Valitse sopiva kustannusmalli. Laskennalliset kustannukset valitaan, jos hankkeessa palkkauskuluja. Katso lisätiedot Hyrrän infoista.

Tee hankkeen budjetti ja lisää liitteeksi, siirrä luvut Kustannustaulukoon.

Kehittämishankkeissa valittavissa olevat kustannusmallit ovat 
 • Tosiasialliset kustannukset, jossa kaikista hankkeen maksuun haettavista kustannuksista toimitetaan tositteet (laskut, maksukuitit) maksuhakemuksen liitteenä
 • Laskennalliset kustannukset 19% (flatrate 19), jossa maksuhakemuksen yhteydessä toimitetaan tositteet vain palkkakustannuksista ja ostopalveluista. Näiden yhteissummasta laskettavalla 19%:lla katetaan yleiskustannukset kuten toimisto- ja matkakulut.
 • Laskennalliset kustannukset 40% (flatrate 40), jossa maksuhakemuksen yhteydessä toimitetaan tositteet vain palkkakustannuksista ja muut kulut katetaan palkkauskustannusten summasta laskettavalla 40%:lla. Huom. Tämänhetkisen (4.7.2023) tiedon mukaan tähän kustannusmalliin ei voi sisällyttää vastikkeetonta työtä!
Investointihankkeiden kustannusmallit
 • Korvaus todellisista hyväksyttävistä kustannuksista, jossa kaikista hankkeen maksuun haettavista kustannuksista toimitetaan tositteet (laskut, maksukuitit) maksuhakemuksen liitteenä
 • Tuotosperusteinen kustannusmalli, ei vielä valittavissa! Tulee käyttöön syksyllä 2023.

Palkkakustannusten laskennallinen prosentti 39%

 • Jos hanke sisältää palkkakustannuksia, Hyrrä laskee aina automaattisesti 39 % palkkasummasta hankkeen kustannuksiin. Tällä tulee kattaa palkan sivukulut, loma-ajan palkat ja lomarahat, eli niitä ei haeta tositteiden perusteella maksuun, ei silloinkaan, kun käytetään flat rate-kustannusmallia. Ilmoittakaa palkat ILMAN sivukuluja.

Kaikki yli 3000 euron hankinnat täytyy kilpailuttaa. Tee niistä tarvittaessa liite mukaan hakemukseen (tarjouspyyntö ja vatsaukset, vähintään 3 kpl).

Mikäli hankkeessa tehdään talkootyötä eli vastikkeetonta työtä, liitä arvio vastikkeettoman työn määrästä.

12. Lisää luvat ja ilmoitukset

Mikäli kyseessä rakentamishanke, tulee mukana olla luvanvaraiset piirustukset ja suunnitelmat. Myös muut mahdolliset luvat tulee liittää hankkeeseen.

13. Seurantatiedot

Täytä seurattavat tiedot ohjeistuksen mukaan.

14. Lisätiedot ja liitteet

Tänne voi lisätä muita hankkeen kannalta oleellisia liitteitä ja kirjoittaa lisää tietoa.

15. Hakemuksen allekirjoitus.

Hakemuksen allekirjoittaa yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat (sähköinen).

Kun hanke on lähetetty, on se vireillä. Eli vireille tulon jälkeen syntyvät kustannukset ovat tukikelpoisia omalla riskillä. Lopullinen päätös tulee ELY-keskukselta. Omalla riskillä aloittaminen ei ole suositeltavaa.