Kehittämishankkeet

KEHITTÄMISHANKKEET

– yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä

Näillä hankkeilla turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta. Tavoitteena on yhteistyön kautta löytää uusia ratkaisuja.

PoKon hallitus on linjannut, että tukea voi saada max 80 % hyväksytyistä, kohtuullisista kustannuksista.

pienhanke

– matalalla kynnyksellä kehittämiseen ja investointeihin

Voit hakea rahoitusta korkeintaan 8000 euron kehittämishankkeeseen tai investointiin. Tällaisen pienhankkeen menettelyt ovat tavallista kehittämishanketta yksinkertaisemmat. 

Lisätietoja täällä.
ÄLYKÄS KYLÄ – YHTEISTYÖHANKKEET

Älykkäät kylät -yhteistyöhanke on kehittämishanke, jossa vähintään kaksi toimijaa etsii yhdessä ratkaisua haasteeseen. Toimijat voivat olla esimerkiksi kyliä tai vaikkapa kylä ja kehittäjäorganisaatio yhdessä. Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin. Katso video.

Älykkäät kylät -hanke on useamman vuoden projekti, johon voi liittyä yleishyödyllisiä investointeja. Tuki investointeihin haetaan erikseen.

PoKon hallitus on linjannut, että Älykäs kylä -hankkeisiin voi tukea saada jopa 90 % hyväksytyistä, kohtuullisista kustannuksista.

Tutustu Älykäs Kylä- ja myös muihin maaseudun palveluiden kehittämisen yhteistyöhankkeisiin täällä.Lue lisää kehittämishankkeista.


VINKKI! Tutustu PoKon Älykäs ja elävä Ylä-Pirkanmaa – strategian painopisteisiin 2 ja 3. Niistä löydät ideoita ja vinkkejä, millaista toimintaa PoKon alueelle erityisesti toivotaan.

Tutustu painopisteeseen 2 tästä.

Tutustu painopisteeseen 3 tästä.
MUISTA MYÖS! PoKo ry:n oma MiniLeader – rahoitus pienille yhteisöllisille projekteille.