Hanketyypit

KEHITTÄMISHANKKEET – YHTEISÖLLISYYTTÄ JA VIIHTYVYYTTÄ

Näillä hankkeilla turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta. Tavoitteena on yhteistyön kautta löytää uusia ratkaisuja.

PoKon hallitus on linjannut, että tukea voi saada max 80 % hyväksytyistä, kohtuullisista kustannuksista.

Älykäs kylä -yhteistyöhankkeet

Älykkäät kylät -yhteistyöhanke on kehittämishanke, jossa vähintään kaksi toimijaa etsii yhdessä ratkaisua haasteeseen. Toimijat voivat olla esimerkiksi kyliä tai vaikkapa kylä ja kehittäjäorganisaatio yhdessä. Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.

Älykkäät kylät -hanke on useamman vuoden projekti, johon voi liittyä yleishyödyllisiä investointeja. Tuki investointeihin haetaan erikseen.

PoKon hallitus on linjannut, että Älykäs kylä -hankkeisiin voi tukea saada jopa 90 % hyväksytyistä, kohtuullisista kustannuksista.

INVESTOINTIHANKKEET – PALVELUT JA PUITTEET KUNTOON

Investointituilla on tuettu mm. ulkoliikuntapaikkojen, kylätalojen, kyläverkkojen, reitistöjen ja laavujen rakentamista ja kunnostamista. Tärkeää on, että rahoitettava kohde tulee yleiseen ja yhteiseen käyttöön. Rahoitusta voi hakea myös energiatehokkuutta, energian säästöä ja uusiutuvaa energiaa lisääviin investointeihin, vesistöjen tilaa parantaviin investointeihin ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin investointeihin.

PoKon hallitus on linjannut, että tuen osuus hyväksytyistä, kohtuullisista kustannuksista on korkeintaan 50 %. Tuen osuus riippuu tuettavasta kohteesta, tarkemmin kannattaa kysyä PoKosta.

pienhanke, matalalla kynnyksellä kehittämiseen ja investointeihin

Leader-ryhmästä voit hakea rahoitusta korkeintaan 8000 euron kehittämishankkeeseen tai investointiin. Tukiprosentit samat kuin kehittämis-ja investointihankkeissa. Tällaisen pienhankkeen menettelyt ovat tavallista kehittämishanketta yksinkertaisemmat. 

muut hankemuodot

Valmisteluraha 5000 euroa yritys- tai viljelijäryhmähankkeen tai Älykkäät kylät -hankkeen valmisteluun. Tuloksena syntyy aiesopimus, jossa kuvataan hankkeen idea, kumppaneiden hakeminen hankkeeseen, hankkeen tavoite ja se, miten hankkeessa viestitään, verkostoidutaan ja osallistetaan. Aiesopimus konkretisoi suunnitteilla olevaa hanketta.

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet. Lue lisää

Ympäristö- ja ilmastoyhteistyöhankkeet. Lue lisää

Muista maaseuturahaston hankkeista löydät lisää tietoa Maaseutu.fi -sivustolta

Katso PoKon Älykäs ja elävä Ylä-Pirkanmaa -strategian painopisteet. Sieltä löytyy ideoita ja vinkkejä, millaista toimintaa PoKon alueelle erityisesti toivotaan.