Yritys- ja viljelijäryhmähankkeet

Yritysryhmät

Yhteistyöhankkeessa ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu.

Viljelijäryhmät

Yhteistyöhankkeessa ryhmä viljelijöitä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että maatilakohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi työnteon ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia toteuttaminen, esim. ympäristöasioissa, uusien innovaatioiden, tietojen, taitojen tai .hyvinvoinnin edistäminen.

ryhmän koko ja toteuttaja/tuensaaja

Yrittäjä- tai viljelijäryhmään voi kuulua vähintään kolme ja korkeintaan kymmenen yritystä. Tuensaajana eli hankkeen hallinnoijana voi olla kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Tuki

Hanke voi saada tukea 75%. Yrityskohtainen tuki on de minimis -tukea. Hankkeen valmisteluun voi saada valmistelurahaa.

Valmisteluraha 5000 euroa yritys- tai viljelijäryhmähankkeen. Tuloksena syntyy aiesopimus, jossa kuvataan hankkeen idea, kumppaneiden hakeminen hankkeeseen, hankkeen tavoite ja se, miten hankkeessa viestitään, verkostoidutaan ja osallistetaan. Aiesopimus konkretisoi suunnitteilla olevaa hanketta.

Lue lisää Maaseutu.fi ja Ruokaviraston sivuilta.