Yhteistyöhankkeet

Sekä yritykset että viljelijät voivat tehdä yhteistyötä monin eri tavoin ja hakea toteutukseen Leader-tukea PoKosta. Tältä sivulta löydät lisätietoa eri hankevaihtoehdoista ja mahdollisuudesta hakea rahoitusta myös yhteistyöhankkeen valmisteluun.


Yritysryhmähankkeet

Yhteistyöhankkeessa ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi:
– tuotannollisen yhteistyön kehittäminen,
– markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen
– tai tuoteperheen suunnittelu.

Yhteistyötä voidaan yritysryhmähankkeessa rakentaa niin, että lopputuloksena voisi olla esimerkiksi yrityksiä palvelevan osuuskunnan perustaminen tai matkailuyritysten vientirenkaan käynnistäminen.


Viljelijäryhmähankkeet

Yhteistyöhankkeessa ryhmä viljelijöitä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että maatilakohtaisesti.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi työnteon ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen. Yhteistyö parantaa viljelijöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia ja mielekkäitä tapoja toteuttaa ympäristönhoitotoimia. Viljelijät voivat saada yhteistyöstä kustannushyötyjä, tietoa uusista innovaatioista ja uusia tietoja ja taitoja. Yhteistyön avulla parannetaan myös viljelijöiden jaksamista, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.


Kuinka monta yritystä mukaan?

Viljelijäryhmään voi kuulua vähintään kolme ja korkeintaan kymmenen yritystä.

Tuen saaja

Tuensaajana eli hankkeen hallinnoijana voi olla kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Tuen määrä

Hanke voi saada tukea korkeintaan 75%. Yrityskohtainen tuki on de minimis -tukea.

Mihin tukea voi käyttää ja tuen muita ehtoja?

Tutustu tarkemmin tuen ehtoihin Ruokaviraston sivuilta.

Valmisteluraha hankkeen valmisteluun

Julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö voi saada yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluun 5000 €.

Työn tuloksena syntyy aiesopimus, jossa kuvataan hankkeen idea, kumppaneiden hakeminen hankkeeseen, hankkeen tavoite ja se, miten hankkeessa viestitään, verkostoidutaan ja osallistetaan. Aiesopimus konkretisoi suunnitteilla olevaa hanketta.

Tutustu tarkemmin tästä.


Yritysten, elinkeinojen ja maaseudun palvelujen kehittämisen yhteistyöhankkeet


Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyö

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön yhteistyö

Älykäs kylä -yhteistyöAsiantuntijoita? Tutustu Yrittäjätorin kartoituksiin tästä.


Katso video.