MiniLeader

MiniLeader on tarkoitettu pienille yhteisöllisille projekteille. Se on kohdennettu erityisesti nuorille suunnattuun toimintaan. Lisäksi kaikkiin yhteisöllisyyttä lisääviin toimiin voidaan hakea MiniLeaderiä.

Tukea voi saada toimintaan, jonka avulla saadaan aikaan tai mahdollistetaan jotain uutta.
Yhdessä tekeminen ja pysyvä toiminta ovat eduksi projektille. 


Tuen hakija
 • rekisteröitynyt yhdistys tai julkisoikeudellinen yhteisö
 • ryhmä, jossa vähintään kolme 13-20 nuorta (nimettynä 1 täysi-ikäinen vastuuhenkilö)


Tuki

Maksimituki on 1000 euroa, 90 % kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuutta ei voida korvata talkootyöllä. Lopullinen tuki maksetaan aina suhteessa hyväksyttäviin toteutuneisiin kustannuksiin.


Hakemus
 • Hakemuksesta tulee selvitä haettavan tuen kohteena oleva toiminta ja toteutus, aikataulu sekä ne hyödyt joita toiminnalla tavoitellaan.
 • Hakemuksen tulee sisältää eritelty kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma

HUOM! Vakiintuneita perustoimintoja tai lainsäädäntöön perustuvia tarpeita, harrastusten osallistumismaksuja ja tapahtumien pääsymaksuja ei tueta. Tapahtumien ohjelmakuluja voidaan tukea, mikäli niillä saadaan aikaan tai ne mahdollistavat jotain uutta.


Huomaathan, että

 • projektin hyödyn tulee kohdistua PoKon toiminta-alueelle (Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat)
 • hakemus on aina toimitettava PoKo ry:lle ennen suunniteltujen toimien aloittamista
 • projektin voi aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun hakija on saanut tiedon hakemuksen vastaanottamisesta
 • tukea voidaan myöntää samalle hakijalle (koskee myös ryhmän jäseniä) korkeintaan kerran vuodessa
 • tukea ei myönnetä myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kustannuksiin
 • tuettavien projektien tulee olla mahdollisimman laajaa joukkoa hyödyttävää
 • jos projekti toteutuu kustannusarviota pienempänä, maksetaan tuki päätöksen mukaisella prosentilla laskettuna todellisista toteutuneista kustannuksista.


Miten haen?

Hakemuksia käsitellään 4-6 kertaa vuodessa. Katso etusivulta, koska on seuraava viimeinen hakemusten jättöpäivä ja jätä hakemus. Myönteisen päätöksen saaneen hakijan ja PoKo ry:n välille laaditaan sopimus, jonka mukaan tukea voidaan maksaa. Täytä MiniLeader – hakemus tästä.

Loppuraportti ja maksatus

Kun projektinne on valmis, tarvitsemme vielä loppuraportin ja kopiot tai kuvakaappaukset maksutositteista, jotta voimme maksaa tuen teille. Loppuraportin voit täyttää tästä.


MiniLeader rahoitetaan yhteistyössä PoKo ry:n ja paikallisten Osuuspankkien kanssa.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on OP-yhdessa.jpg