Yleishyödylliset investoinnit

– Investointihankkeet & Pienhankkeet

Yleishyödylliset investoinnit maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen parantavat alueen palveluja, turvallisuutta tai virkistysmahdollisuuksia. Investointi voi olla esimerkiksi:

  • etätyöpiste tai yhteiskäyttöinen työtila tai muu monipaikkaisuutta tukeva investointi
  • reitistö, laavu, liikuntapaikka, leikkipaikka tai muu virkistysmahdollisuuksia parantava investointi
  • pienimuotoinen vesihuoltohanke
  • remontti tai muu investointi, joka parantaa turvallisuutta tai esteettömyyttä

Mihin tukea voi käyttää?

  • investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
  • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin.

Maaseudun asumisviihtyvyyttä parantavia investointeja ovat esimerkiksi liikuntaan, vapaa-aikaan ja kulttuuriin liittyvät rakennushankkeet sekä esteettömyyttä ja turvallisuutta parantavat investoinnit.

Kuka voi saada tukea?

Tukea yleishyödylliseen investointihankkeeseen voivat saada julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt.

Tuen määrä

PoKon hallitus on linjannut, että tuen osuus investoinnin hyväksytyistä, kohtuullisista kustannuksista on korkeintaan 50 %. Tuen osuus riippuu tuettavasta kohteesta.

Hankkeen kokonaiskustannukset 10 000 – 80 000 €.

Pienhanke on kokonaiskustannuksiltaan 1000-8000 €. Tämä tukimuoto on menettelyiltään yksinkertaisempi.

Tutustu pienhankkeisiin tarkemmin tästä. 

Tarvitset hankkeeseen myös omaa rahaa. Tuki maksetaan jälkikäteen, joten tarvitset hankkeeseen väliaikaisrahoitusta ennen kuin saat tuen tilillesi.

Tuen ehtoja

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että sinulla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Organisaatiosi tavanomaista toimintaa ei tueta. Sinun on laadittava hankesuunnitelma voidaksesi saada tukea.

Vain sellaisia investointeja tuetaan, joista saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille, kuten erilaisille yhteisöille ja ihmisille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Jos toteutat investoinnin sellaiseen kohteeseen, joka ei ole omassa hallinnassasi, hanki kohteen omistajalta ja tarvittaessa haltijalta kirjallinen suostumus investointiin ja siihen, että investointi on alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. Varmista, että käyttöoikeus investointiin säilyy. Jos saat tukea rakentamisinvestointiin, vakuuta investointikohde vähintään siihen saakka, kunnes tuki on maksettu kokonaan.

Investoinnin kohde tulee olla käytettävissä vähintään viisi vuotta tuen viimeisen erän maksamisesta. Erityisestä syystä omaisuuden käyttöajaksi voidaan tukipäätöksessä määrätä enintään kymmenen vuotta.

Lue lisää Ruokaviraston sivuilta

Katso Kylä kuntoon investoimalla – video.


______________________________________________________________________

VINKKI! Tutustu PoKon Älykäs ja elävä Ylä-Pirkanmaa – strategian painopisteisiin 2 ja 3. Niistä löydät ideoita ja vinkkejä, millaista toimintaa PoKon alueelle erityisesti toivotaan.

Tutustu painopisteeseen 2 tästä.

Tutustu painopisteeseen 3 tästä.


___________________________________________________________________

MUISTA MYÖS! PoKo ry:n oma MiniLeader – rahoitus pienille yhteisöllisille projekteille.