Valintakriteerit

PoKon hallitus käsittelee kaikki hankkeet. Hallituksen tehtävä on tehdä harkinta, onko hanke tarkoituksenmukainen alueen kehittämistä ajatellen. Tässä harkinnassa katsotaan muun muassa, että hanke on vaatimusten mukainen ja sen lisäksi sen täytyy sopia PoKon Älykäs ja elävä -strategiaan. Käsittelyn pohjalta hallitus joko puoltaa tai ei hanketta. Tämän jälkeen Pirkanmaan ELY-keskus tekee hankkeelle laillisuustarkastelun ja lopullisen päätöksen.

Kaikki käsiteltävät hankkeet arvioidaan ja pisteytetään strategian pohjalta tehtyjen valintakriteerien mukaan. Näihin kriteereihin kannattaa siis jo tutustua ennen hankkeen kirjoittamista.

Kaikkia koskevat kriteerit:

• Hanke on PoKon Älykäs ja elävä kehittämisstrategian mukainen
• Hanke edistää kehittämisstrategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista
• Toiminta kohdistuu PoKon toiminta-alueelle
• Kyseessä ei ole korvausinvestointi
• Hanke perustuu paikalliseen tarpeeseen
• Hanke on suunnitelmiltaan realistinen (mm. aikataulujen, kustannusten ja resurssien suhteen)

Yleishyödylliset hankkeet:
• Yhteisöllisen hankkeen tulee olla luonteeltaan avoin ja yleishyödyllinen
• Hanke ei ole hakijan tavanomaista tai lakisääteistä toimintaa

Ja lisäksi pisteyettävät arviointikriteerit: