Pienhankkeet

– matalalla kynnyksellä kehittämiseen ja investointeihin

Pienhankkeiden avulla alueen asukkaat voivat itse matalalla kynnyksellä vaikuttaa oman kotiseutunsa kehittämiseen. Rahoitusta voi hakea 1000 – 8000 € kehittämishankkeeseen tai investointeihin.

Tukea voi käyttää pieniin hankintoihin, kuten yhteisten välineiden ja laitteiden ostamiseen. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun hankinta kylätalolle on mahdollista. Tuella voi myös kunnostaa yhteisiä tiloja tai tehdä pieniä remontteja. Tuki soveltuu myös kesätapahtuman tai muun tilaisuuden kulujen kattamiseen tai sillä voidaan palkata nuori kesätöihin. Lisäksi tuella voidaan ostaa asiantuntija-apua, jota tarvitaan erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien tekemiseen.


Mihin tukea voi käyttää?

Pienhankkeita on kahta tyyppiä: investointeihin ja kehittämiseen.

Investointiin tarkoitetulla pienhankkeella voi toteuttaa pieniä hankintoja, muita investointeja tai remontteja.

Kehittämiseen tarkoitetulla pienhankkeella voidaan esimerkiksi työllistää nuoria kesätöihin tai järjestää tapahtuma. Lisäksi tukea voi käyttää erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien laatimiseen.

Tukea voi käyttää muun muassa:

  • asiantuntijoiden palkkioihin
  • palkkakustannuksiin
  • ostopalveluihin
  • tilavuokriin
  • investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
  • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin.

Kuka voi saada tukea?

Tukea pienhankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys. Kunta ei voi saada tukea pienhankkeeseen.

Tuen määrä

Pienhankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 8000 euroa. Pienin myönnettävä tuen määrä on 1000 euroa. Tukiprosentit: kehittämishankkeet 80%, investointihankkeet 50%. Omarahoitusosuuden (tai osan siitä) voi kattaa talkootyöllä.

Tuki pienhankkeelle maksetaan tuotosperusteisesti kertakorvauksena. Maksatuksessa ei tarvitse erikseen esittää tositteita.

Tuen ehdot

Pienhankkeen menettelyt ovat kevennettyjä muun muassa hankesuunnitelman ja valintakriteerien osalta.

Näin haet tukea

Tee hakemuksesi Hyrrä-asiointipalvelussa.

Lue lisää Ruokaviraston sivulta.


VINKKI! Tutustu PoKon Älykäs ja elävä Ylä-Pirkanmaa – strategian painopisteisiin 2 ja 3. Strategiasta löydät ideoita ja vinkkejä, millaista toimintaa PoKon alueelle erityisesti toivotaan.

Tutustu painopisteeseen 2 tästä.

Tutustu painopisteeseen 3 tästä.
MUISTA MYÖS! PoKo ry:n oma MiniLeader – rahoitus pienille yhteisöllisille projekteille.