Investointihankkeet

INVESTOINTIHANKKEET

– palvelut ja puitteet kuntoon

Investointituilla on tuettu mm. ulkoliikuntapaikkojen, kylätalojen, kyläverkkojen, reitistöjen ja laavujen rakentamista ja kunnostamista. Tärkeää on, että rahoitettava kohde tulee yleiseen ja yhteiseen käyttöön.

Rahoitusta voi hakea myös energiatehokkuutta, energian säästöä ja uusiutuvaa energiaa lisääviin investointeihin, vesistöjen tilaa parantaviin investointeihin ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin investointeihin.

PoKon hallitus on linjannut, että tuen osuus hyväksytyistä, kohtuullisista kustannuksista on korkeintaan 50 %. Tuen osuus riippuu tuettavasta kohteesta, tarkemmin kannattaa kysyä PoKosta.

pienhanke

– matalalla kynnyksellä investointeihin ja kehittämiseen

Leader-ryhmästä voit hakea rahoitusta korkeintaan 8000 euron kehittämishankkeeseen tai investointiin. Tällaisen pienhankkeen menettelyt ovat tavallista kehittämishanketta yksinkertaisemmat. 

Pienhankkeiden haku avautuu syksyllä 2023.VINKKI! Tutustu PoKon Älykäs ja elävä Ylä-Pirkanmaa – strategian painopisteisiin 2 ja 3. Niistä löydät ideoita ja vinkkejä, millaista toimintaa PoKon alueelle erityisesti toivotaan.


Tutustu painopisteeseen 2 TÄSTÄ

Tutustu painopisteeseen 3 TÄSTÄ


MUISTA MYÖS! PoKo ry:n oma MiniLeader – rahoitus pienille yhteisöllisille projekteille.