Älykäs ja elävä Ylä-Pirkanmaa 2023-2027

Vuonna 2023 alkaa rahoituskausi, joka kestää viisi vuotta vuoteen 2027. Tuona aikana PoKo toteuttaa “Älykäs ja elävä Ylä-Pirkanmaa” -strategiaa. Se tulee olemaan rahoituksiemme perusta.

Strategiassa on kolme painopistettä:

  1. Kehittyvät ja vastuulliset elinkeinot ja yritykset
  • Yrittäjämyönteinen tulevaisuus
  • Yhteistyöllä eteenpäin, verkoston voima

Elinvoima ja työllisyys ovat alueen kehittymisen elinehtoja.
Yrittäjyydellä ja yrittäjyyden monipuolisella edistämisellä
on tulevalla ohjelmakaudella suuri merkityys.

2. Vaikuttavat ja viisaat luonto- ympäristö- ja kulttuuriteot

  • Kulttuuria nykyajasta historiaan
  • Luonnon aarreaitta
  • Ympäristö- ja ilmastoteot

Paikalliskehittäminen on tekemisen meininkiä. Tavoitteena on tuoda käytännön tasolle alueen arvot. Luonto on Ylä-Pirkanmaalla arvoista tärkeimpiä. Miten luontoa ja sen arvoja tulee kehittää, suojella, käyttää ja hyödyntää. Ilmasto- ja ympäristöasioiden konkretisoiminen on paikallistason työtä.

Kulttuuri paikallistasolla on monenlaisia tekoja, jotka lisäävät alueen viihtyisyyttä, houkuttelevuutta ja tarjoaa uusia
työmahdollisuuksia. Se on alueen oman näköistä, aitoa ja
taitoa. Kulttuuri pitää sisällään kaiken kulttuurimaisemista,
kulttuurihistoriasta taiteeseen ja paikalliskulttuuriin.

3. Älykkäät ja vireät kylät ja yhteisöt

  • Houkuttelevuus: tilaa, ympäristöä, tekemistä
  • Älykkäät, yhteisölliset kylät

Yleishyödyllinen toiminta on murrosvaiheessa. Toisaalta
tarve yhdessä tekemiseen on merkittävä, mutta toisaalta
taistelu ihmisten vapaa-ajasta on kiivasta. PoKo herättelee ideoinnin pohjaksi kylähulluutta, johon yhdistetään
älykkyys. Älykkyys pitää sisällään paitsi tekniset valmiudet
myös olemassa oleva huikean voimavaran eli ihmisten
älykkyyden

Kaikissa painopisteissä nähdään eduksi, jos toiminnassa huomioidaan nuoret tai otetaan mukaan kansainvälisyyttä lisäävää toimintaa.