Menneiden kausien satoa

PoKon logon on suunnitellut edesmennyt killinkoskelainen taiteilija Marjaliisa Pitkäranta.

Yhdistyksen historiaa

Pirkanmaan pohjois- ja koillisosaan perustettiin maaseudun kehittämisyhdistys marraskuussa vuonna 1998 Ruovedellä, Tuuhosen leirikeskuksessa pidetyn maaseutuillan jälkeen, 70 osallistujan todistaessa tapahtumaa. Yhdistyksen tavoitteena oli hakeutua paikalliseksi toimintaryhmäksi Kuoreveden, Kurun, Mäntän, Vilppulan, Ruoveden ja Virtain kuntien alueelle sekä oman maaseudun kehittämisohjelman laatiminen.

Yhdistys rekisteröitiin Vilppulan kuntaan. Tuolloisiin Pohjois- ja Koillis-Pirkanmaan seutukuntiin viitaten yhdistys nimettiin PoKo ry:ksi. Lyhenteelle on sittemmin kehittynyt myös toinen sisältö; Paikallisen omaehtoisen Kehittämisen organisaatio.

PoKo ry osallistui Leader+ -hakuun heinäkuussa vuonna 2000. Yhdistys ja sen talkoovetoisesti kokoama PATTERI -kehittämisohjelma ei saanut hyväksyntää Leader -yhteisöaloitteen toteuttajaksi.

Elokuussa 2000 PoKo ry:n hallitus päätti jättää toimintansa tehostamiseksi Pirkanmaan TE-keskukselle kehittämishankehakemuksen. “Maaseutuyhteisöjen yhdistystoiminnan kehittämishanke” toteutettiin ajalla 1.9.2000 – 30.4.2001. Tuon hankkeen kautta alueella käynnistettiin yhteisöjen omaehtoiseen toimintaan kannustava koulutus- ja neuvontatoiminta ja muokattiin PATTERI -kehittämisohjelma vastaamaan Pirkanmaan alueellisen maaseutuohjelman (ALMA) painopisteitä.

Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry toimi ALMA-rahoitteisena paikallisena toimintaryhmänä ohjelmakaudella 2000-2006. Kuluneen kauden aikana omaehtoinen, yhteisöllinen kehittämistyö nostettiin yhdeksi välineeksi alueen positiivisen tulevaisuuden tekemisessä. PoKo ry:n kautta päättyneellä ohjelmakaudella edistettiin 83 erilaista kehittämishanketta ja/tai yhteisöllistä investointia.

Etelä- ja Länsi-Suomen maaseudun kehittämisohjelmalla (ELMA) turvattiin kehittämisrahoituksen jatkuvuus alueellisen maaseudun kehittämisohjelman (ALMAn) jälkeen vuonna 2006, eli ennen uuden ohjelmakauden 2007-2013 alkamista.

PoKo ry:ssä toteutettiin ELMA-rahoituksella “Naiset ja nuoret takaamaan viihtyvyyttä -hanke”. Osatoimenpiteitä hankkeeseen toteutui kaikestaan 11 kappaletta.

Navigaattori 2014-2022

Navigaattori -loppuraportti

Kompassi 2007-2013

Patteri 2000-2006