Hallitus

Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyslain mukaan yleinen kokous. Yhdistyksen toimintaa ohjaa Leader-ryhmäperiaatteita noudattava 
kolmikantaperiaatteen mukaan muodostettu hallitus. PoKon hallitus ratkaisee mm. hankkeiden rahoitettavuuden.

Vuosikokous valitsee hallitukseen 9-15 varsinaista jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi. Hallituksen muodostamisessa noudatetaan alueellista tasapainoa, eli alueen jokaisesta kunnasta valitaan kolme edustajaa hallitukseen, yksi kustakin kolmikannasta. Hallituksen muodostamisessa painotetaan hallituksen moninaista osaamista ja erilaisia yhteiskunnallisia taustoja. Tasa-arvonäkökulmat ja ikäjakauma huomioidaan. Hallituksen puheenjohtajuus ja jäsenyydet ovat aidosti auki jokaisessa vuosikokouksessa. Maksimi toimikausi on kuusi vuotta yhtäjaksoisesti.

Hallitus kokoontuu aina tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Vuositasolla kokouksia on 10 – 12 kertaa ja sen lisäksi hallitus on osallistunut sille suunnattuihin koulutuksiin ja opintomatkoille.

Hallituksen puheenjohtaja edustaa yhdistystä mahdollisuuksiensa mukaan sekä osallistuu tärkeimpiin neuvotteluihin ja sidosryhmätyöhön.

Hallitus 2023:

julkisen tahon edustajat:
puheenjohtaja Pirttilahti Arto, Mänttä-Vilppula
Hyvönen Hanski, Juupajoki
Majala Jukka, Ruovesi
Perämäki Tiina, Virrat

yhdistysedustajat:
Ylä-Lyly Taina, Juupajoki
Rauhalammi Juhani, Mänttä-Vilppula
Haavisto Ville, Ruovesi
Kantonen Eija, Virrat

maaseudun asukkaat:
Muurimäki Mari, Juupajoki
Tukia Timo, Mänttä-Vilppula
Tulijoki Viivi, Ruovesi
Härkönen Väinö, Virrat

VARAJÄSENET:    
Henna Hakala, Mänttä-Vilppula,
julkinen taho
Iso-Hirvelä Pirta, Virrat,
yhdistysedustaja
Myry Katri, Ruovesi
, maaseudun asukas