Investointihanke

Tukea yleishyödylliseen investointihankkeeseen voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

Tuen myöntämisen edellytyksiä:

1) tuettava hanke antaa hakijalle mahdollisuuden toteuttaa sellaisia hakijan toimintaan liittyviä lisätehtäviä, joiden toteuttaminen ilman tukea ei olisi mahdollista;

2) hanke on osallistunut avattuun hankkeiden hakuun ja täyttää valinnalle asetetut vähimmäisvaatimukset (Leader-ryhmän valintakriteerit);

3) tuen hakijalla on toimivalta päättää hankkeesta ja vastata siitä aiheutuvista kustannuksista;

4) tuen hakijan ja hankkeen toteuttajan ollessa eri tahoja tuen hakija tai päätösvaltaa hakijayhteisössä käyttävä ei ole esteellinen hankkeen toteuttajaan nähden;

5) tuen hakijan taloushallinto ja varojen käyttö on järjestetty siten, että tuen hakijan muun toiminnan kustannusten ja hankkeen kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on eriytettävissä.

Hyväksyttävät kulut investointihankkeissa:

*  rakennuksen hankkiminen, rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen
*  koneiden, laitteiden ja välineiden hankkiminen
*  pienimuotoiset vesihuolto- ja tietoliikenneinvestoinnit
*  viranomaisluvat, rekisteröintimaksut yms.
*  palo- ja talkoovakuutukset hankkeen toteutusaikana
*  tietokoneohjelmistot, patentit, käyttöluvat, tavaramerkit  yms.
*  talkootyö (15 €/h, konetyö 30 €/h (+koneen käyttäjä 15 €/h), ikä > 15 v)

Siirry sivun alkuun
Tulostusversio