Matkailu- ja käsityöyritysten kv-verkostoa ja kylän rakennusperinnön inventointia

Hankepuollot Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistykselle ja Killinkosken kyläyhdistykselle

PoKo ry:n hallitus puolsi rahoitusta Ylä-Pirkanmaan Seutuyhdistys ry:n hallinnoimaan Visit upper Tampere elinkeinojen kehittämishankkeeseen. Hankkeessa kehitetään yritysten kv-osaamista ja edesautetaan pääsyä Eurooppalaisille markkinoille. Katso hankesuunnitelma (pdf) täältä.

Killinkosken kyläyhdistys ry kehittää kylää asumisympäristönä dokumentoimalla historiallista asuntokantaa sekä edesauttamalla uuden asemakaavaprosessin käynnistymistä. Pitkällä tähtäimellä tavoitellaan uusia asuinpaikkoja ja sitä kautta kylärakenteen vahvistumista. Tutustu hankesuunnitelmaan (pdf).

 

Pokory 6.10.2008

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/