Leader-toimintaryhmät allekirjoittivat sopimukset maa- ja metsätalousministeriön kanssa

Kuvassa vasemmalla PoKo ry:n toiminnanjohtaja Juha Kolhinen, keskellä PoKo ry:n puheenjohtaja Heidi Tanhua ja oikealla Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila. Kuva: Henrik Kettunen

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila ja Leader-toimintaryhmät allekirjoittivat 6.11.2007 sopimukset, jotka koskevat paikallisten maaseudun kehittämissuunnitelmien toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan toimintaryhmien ja ministeriön välisestä yhteistyöstä. Samalla ryhmät sitoutuvat noudattamaan laatimiaan paikallisia maaseudun kehittämissuunnitelmia, ja ministeriö sitoutuu järjestämään ryhmille rahoitusta. Suunnitelmat kattavat vuodet 2007-2013.


Toimintaryhmät myöntävät rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin paikallisten maaseudun kehittämissuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Ryhmät arvioivat rahoitusta riittävän kaikkiaan noin 7000 kohteelle.


Ohjelmakaudella 2007-2013 Suomessa toimii 55 paikallista toimintaryhmää. Niiden toiminta kattaa kaikki Manner-Suomen maaseutualueet. Ryhmiä rahoitetaan EU:n maaseuturahaston Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007-2013. Ryhmien julkinen rahoitus on koko ohjelmakaudelle 242 miljoonaa euroa. Viidennes rahoituksesta tulee ryhmien alueiden kunnilta. Leader-hankkeisiin kootaan lisäksi yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen rahoitusta sekä talkootyötä arviolta 128 miljoonan euron verran. Yhden ryhmän saama julkinen rahoitus vaihtelee 2,5-6,8 miljoonan euron välillä.


Maa- ja metsätalousministeriö valitsi kauden 2007-2013 toimintaryhmät 21.8.2007.

Katso valokuva isompana.

Pokory 7.11.2007

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/