PoKo ry:n rahoituskehys vahvistettu


Maa- ja Metsätalousministeriö teki 21.8. päätöksen paikallisten kehittämisvarojen jaosta ja samalla nimesi Suomeen 55 maaseudun kehittämisyhdistystä ns. Leader-ryhmiksi.


Kurun, Ruoveden, Virtain, Mäntän ja Vilppulan alueella toimivalle PoKo ry:lle vahvistettiin 3,46 miljoonan euron julkinen rahoituskehys kaudelle 2007 - 2013.

Leader-rahoitusta voivat hakea yleishyödylliset yhdistykset, säätiöt ym. toimijat hankkeille, jotka edistävät elinkeinoelämää, palveluiden järjestämistä, asuin- ja elinympäristön viihtyisyyttä tai taloudellisesti vaikuttavaa kulttuuritoimintaa. Ensisijaisesti rahoitetaan niitä hankkeita, jotka parhaiten toteuttavat PoKo ry:n Kompassi-kehittämisohjelman tavoitteita.

Uusina rahoitusmahdollisuuksina Leader-toiminnassa ovat mikroyrityksille suunnattavat investointi- ja kehittämishankkeet. Leader-rahoitusta voi hakea yritys, jonka kehittäminen tukee merkittävästi lähiyhteisön tarpeita tai luo uutta innovaatiotoimintaa.

Leader-ryhmät eivät myönnä perinteisiä maataloustukia. Leader-ryhmältä voi kuitenkin hakea erityisympäristötukea esim. yhdistyksen perustaman ja ylläpitämän perinnebiotoopin tai kosteikon hoitoon.

Leader-ryhmille myönnetyt kehittämisvarat ovat osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Leader-toiminnan perusajatuksena on saada aikaan ruohonjuuritasolta kumpuavaa kehittämistoimintaa, jossa päätösvaltaa käyttää julkisen sektorin, yhdistysten ja yksityisten asukkaiden yhteistyötä korostava paikallinen toimintaryhmä, eli Leader-yhdistys. Leader-tukien haku avautuu syyskuun aikana.


Lisätietoja PoKo ry, Kauppakatu 23, 35800 MÄNTTÄ

pokory[AT]phpoint.fi

Juha Kolhinen, toiminnanjohtaja p. 050 5979220

Kaisa Vihinen, hankeneuvoja p. 044 5740052

Pokory 22.8.2007

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/