Komissio hyväksyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013


Euroopan komissio hyväksyi tänään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013.

Ohjelma käsiteltiin ja hyväksyttiin EU:n maaseudun kehittämiskomiteassa 20.6.2007 ensimmäisten ohjelmien joukossa.

EU-osarahoitteisen ohjelman kautta tapahtuva maaseudun kehittäminen rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja kansallisin varoin. Ohjelmassa on käytettävissä julkisia varoja vuosille 2007-2013 yhteensä 6 626 miljoonaa euroa, josta 31 prosenttia on peräisin maaseuturahastosta. Yksityistä rahoitusta ohjelmaan sitoutuu arviolta 782 milj. euroa. Yksityistä rahoitusta kertyy yritysten investointien omarahoitusosuudesta sekä paikallisten hankkeiden talkootyöstä.

Ohjelmassa on neljä toimintalinjaa. Toimintalinja 1 keskittyy kilpailukyvyn lisäämiseen. Tähän pyritään kartuttamalla viljelijöiden ja muiden maaseudun asukkaiden osaamista ja aineellista pääomaa. Toimintalinja 2:n tavoitteena on tukea ympäristöystävällistä ja kestävää maataloutta. Linja sisältää maatalouden ympäristötuet ja luonnonhaittakorvaukset, ei-tuotannolliset investoinnit sekä eläinten hyvinvoinnin edistämisen. Toimintalinja 3 keskittyy maaseudun viihtyvyyden ja hyvinvoinnin kasvattamiseen lisäämällä työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä panostamalla peruspalveluihin ja kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluihin. Toimintalinja 4 sisältää Leader-toimintatavan, joka on ohjelmakaudella 2007-2013 käytössä koko maassa. Toimintatapa perustuu maaseudun asukkaiden omaan aloitteellisuuteen ja se synnyttää paikallisiin oloihin sopivia ratkaisuja. Leader-toimintatapaa toteutetaan paikallisten toimintaryhmien kautta ja sitä voidaan soveltaa ohjelman jokaisella toimintalinjalla.

 

Ohjelma 2007-2013 löytyy sähköisenä osoitteesta: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maaseutu_rakentaminen/ohjelmakausi20072013/mannersuomi.html

 

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

jaostopäällikkö Tiina Malm, p. 040 733 6223
jaostopäällikkö Sirpa Karjalainen, p. 040 524 6112

 

Pokory 10.8.2007

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/