Naiset ja nuoret vaikuttamaan maaseudun vihtyvyyteen

PoKo ry on käynnistämässä toimialueelleen hankkeen, jolla pyritään parantaman naisten ja nuorten osallistumista oman alueensa asuinviihtyvyyden kehittämiseen ja parantamiseen.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2006 - 30.6.2007. Toiminnan myötä toivotaan naisten ja nuorten aktiivisempaa osallistumista hanketoimintaan tulevalla EU-ohjelmakaudella vuosina 2007 - 2013.

Hankkeessa tullaan perustamaan naisista ja/tai nuorista koostuvia teemaryhmiä kuntiin. Ryhmät miettivät ja selvittävät oman alueensa kehittämis- ja koulutustarpeita. Alueilla voidaan toteuttaa ryhmissä tarpeelliseksi nähtyjä pienimuotoisia suunnittelu-, ohjaus- ja selvitystöitä, sekä koulutuksia ja opintomatkoja. Koulutusten ja opintomatkojen tavoitteena on parantaa omaehtoisen kehittämisen valmiuksia sekä järjestö- ja hanketoiminnan osaamista.

Hankkeeseen sisällytetään pienimuotoisia hankintoja, joiden tarve on nähty merkittäväksi teemaryhmissä. Hankinnat voivat olla toimintaa edistäviä välineitä, tarvikkeita tai muuta materiaalia.

Hankkeesta vastaa PoKo ry:n hankeneuvoja Kaisa Penttilä. Asiasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä paikalliseen maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry:n.

Lue myös hanketiivistelmä!

 

Pokory 1.9.2006

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/