Webinaarin antia: maailman muutos on maaseudun mahdollisuus

Maaseudulla on selkeä paikka ja tarve muuttuvassa maailmassa. Maaseutu on nyt! -webinaarissa torstaina 24.9. tärkeimpinä asioina nousi nuorten tulevaisuus maaseudulla sekä maaseudun moninaisuus. Omalla aktiivisuudellamme voimme vaikuttaa, millainen mielikuva maaseudusta rakentuu. Webinaarin järjestivät yhteistyössä Leader- ryhmät PoKo ja Vesuri-ryhmä.

Maaseudulla on selkeä paikka ja tarve muuttuvassa maailmassa. Maaseutu on nyt! -webinaarissa torstaina 24.9. tärkeimpinä asioina nousi nuorten tulevaisuus maaseudulla sekä maaseudun moninaisuus. Omalla aktiivisuudellamme voimme vaikuttaa, millainen mielikuva maaseudusta rakentuu. Webinaarin järjestivät yhteistyössä Leader- ryhmät PoKo ja Vesuri-ryhmä.

Vanhat mielikuvat tulee päivittää, korosti puheenvuorossaan tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen. Hänen aiheenaan oli maaseudun paikka tulevaisuuden kestävässä yhteiskunnassa. Kuhmonen selvitti, kuinka olemme siirtymässä fossiilitaloudesta bio- ja kiertotaloteen ja sitä kautta nykyiset hallintojärjestelmät ovat purkautumassa. Koska kaupungit ovat fossiilitalouden lipputuotteita, kannattaa katse kääntää uuteen eli maaseudulle, joka tarjoaa vaihtoehtoisia ruokajärjestelmiä, bioenergiaa, monipaikkaisuutta, omavaraisuutta.  

Kehitys kulkee aina sykleinä ja nyt päällä oleva murros liittyy talousrakenteeseen. Kasvu ei tule enää olemaan rajatonta, kulutuksessa tulee korostumaan kestävyys ja laatu määrän sijasta. Ilmastomuutos ajaa kiertotalouteen ja biotalouden kehittämiseen suurin harppauksin. Ihmisen asemakin muuttuu, emme ole enää vain kuluttajia, olemme myös osallisia. Hän vakuutti, että maaseutu on uuden maailmanmallin ydin. Meidän tulee pitää yllä tulevaisuudenuskoa ja itsekin muistaa päivittää asenteemme. Maaseutu on uusien mahdollisuuksien paikka.

 

Vastauksia nuorille

Keskusteluissa esiin nousi ennen kaikkea nuoret ja tulevaisuus. Kuhmonen avasi nuorille tehtyä tutkimusta, jossa selvästi nousi esiin, että nuorilla on maaseutumaisia unelmia yleisistä uskomuksista poiketen. Nuoret arvostavat muun muassa luontoa, puhtautta, rauhaa. Myös uskomukset liittyen työpaikkojen olemattomuuteen ja maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu on syytä unohtaa. Meidän on nyt rakennettava reseptiä, joka vaatii hallitsevan järjestelmän murtamista ja uudelleenorganisoitumista. Tämä vaatii paljon työtä ja yhteistyötä, täytyy tehdä paljon pieniä asioita ison muutoksen sisällä.  

 

Rehellisesti ja aktiivisesti eteenpäin

Webinaariin oli kutsuttu kuusi kommentoijaa eri aloilta. Kaikki kommentaattorit avasivat maaseudun tilannetta eri suunnista. Virtain kaupunginjohtaja Juha Viitasaari korosti, että meidän on nyt nähtävä, missä on kysyntää ja oltava edelläkävijöitä. Tämän päivän suhtautuminen esimerkiksi työelämään ja asumiseen on muuttunut. Nykyään halutaan tehdä sitä, mitä halutaan tehdä. Ismo Reimaa, yrittäjä Jämsästä jatkoi, että tulevaisuus tehdään itse. Hän muistutti, että maalla voi tehdä kaikkea samaa mitä kaupungissakin. Työ ja raha ovat tärkeitä asioita, joiden tekemisen puitteiden tulee olla kunnossa, kuten digi- ja yhteysasiat.

Kaikki kommentaattorit korostivat, että moninaisuus on tätä päivää. Yrittäjä Kati Mäntysalmi Virroilta on itsekin monessa mukana ja hän korosti maaseudun merkitystä monenlaisten asioiden mahdollistajana. Hän tiesi paluumuuttajana, mitä kaikkea enemmän voi maaseudulla toteuttaa. Yhdistystoimija Elisa Silen Jämsästä jatkoi samoilla linjoilla. Hän korosti kulttuurimme muutosta myös maaseudulla. Se tuo mukanaan uusia toimijoita, joka lisää yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta.

 

 

 

Mitä tapahtuu nyt, sitä ei vielä huomaa

Tutkijatohtori Pauliina Schiestl-Aalto jatkoi keskustelua korostamalla, että hyvän elämän tavoittamiseksi peruspalveluiden tulee olla kunnossa. Nykyinen tekniikka kuitenkin mahdollistaa uusia toimintatapoja ja innovaatioita, esimerkkinä e-lääkärit ja e-kirjastot. Schiestl-Aalto toimii Helsingin Yliopiston Hyytiälän tutkimusasemalla Juupajoella ja hän toi keskusteluun maamme metsät ja ilmastonmuutoksen. Hän muistutti, että hiilinielujen vahvistamisessa on merkittävä mahdollisuus. Lisäksi metsien monikäyttöisyys ja monimuotoisuus on tulevaisuutta.

Viimeinen puheenvuoro oli varattu Mänttä-Vilppulan seurakunnan pastorille Matti Kivilahdelle. Hän halusi omassa puheenvuorossaan nostaa esille nuorten aseman ja mahdollisuudet maaseudulla asumiseen ja elämiseen. Hän muistutti, että meidän on syytä tehdä nyt sitä, mitä nuoret, jotka haluavat maaseudulla elää, kaipaavat. Erityisesti hän korosti, että heikoista signaaleista on otettava kiinni. Esimerkkinä hän kertoi somen, joka alun hämmennyksen jälkeen on osoittautunut oivaksi välineeksi. Loppuun Kivilahti halusi muistuttaa, että rehellisyys asioiden tekemisessä on tärkeää. On muistettava, että se missä ihmisen on hyvä olla, kantaa eteenpäin

 

Pokory 25.9.2020

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/