Onko järjestönne kohderyhmänä perheet ja/tai vapaaehtoiset? Nouseeko kohtaamisissa esiin vanhemmuus?


Osaava vanhemmuus-hanke tarjoaa järjestöllenne mahdollisuuden kouluttautua Lapset puheeksi-menetelmäosaajaksi (1.) sekä vahvistaa vapaaehtoistenne koulutus- tai perehdytyspolkua Hyvä arki lapselle-koulutusmallilla (2.). Tarkoituksena on luoda järjestöille jo olemassa olevan osaamisen tueksi ammatillista lisäkoulutusta sekä vahvistaa vapaaehtoisten perehdytystä tai peruskoulutusta.

Lapset puheeksi-menetelmä perustuu Suomen mielenterveysseuran koordinoimien Toimiva lapsi & perhe-työmenetelmien joukkoon. Päämääränä on tukea lapsen hyvää kehitystä ja ehkäistä yli sukupolvien siirtyviä ongelmia. Menetelmää käytetään tilanteissa, joissa vanhemmuuden voimavaroja verottaa jokin iso tekijä perheen arjessa, esimerkiksi vanhemman vakava fyysinen sairaus, mielenterveys- tai päihdeongelma, vankeus tai lapsen käyttäytymiseen tai tunne-elämään liittyvät vaikeudet.

1. Lapset puheeksi-koulutus on kolmen koulutuspäivän (3x 6 tuntia) mittainen kokonaisuus, jonka aikana perehdytään mm. lapsen hyvää kehitystä suojaaviin ja sitä tukeviin tekijöihin sekä ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyn ja pärjäävyyden teemoihin. Koulutukseen sisältyy kaksi itsenäisesti tehtyä LP-keskustelua koulutuspäivien välissä.

2. Vapaaehtoisen Hyvä arki lapselle-koulutus on yhden koulutuspäivän mittainen kokonaisuus. Koulutuksessa käydään keskustellen ja toiminnallisesti läpi Lapset puheeksi-menetelmän teemoja, lisäten näin vapaaehtoisen osaamista perheiden kohtaamisessa ja vanhemmuuden vahvistamisessa.

Osaava vanhemmuus-hankeen työntekijöiden pitämät koulutukset ovat maksuttomia, hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön Veikkausvoittotuotoilla tukemaa. Hankkeen aikana tuotetaan järjestöjen vapaaehtoisten kouluttajille opas sekä verkkomateriaalia, jonka avulla kouluttamista voidaan jatkaa järjestössä.


Otathan yhteyttä kiinnostuessasi

Osaava vanhemmuus-hanke, Suomen mielenterveysseura

Marja Uotila, projektipäällikkö 
marja.uotila@mielenterveysseura.fi
040 662 5274

Jenni Tolvanen, projektisuunnittelija
jenni.tolvanen@mielenterveysseura.fi
040 662 7551

 

Pokory 8.10.2018

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/