TÄRKEÄÄ TIEDOTETTAVAA!

Rahoitettavien hankkeiden valinnalle aiheuttaa painetta kasvanut hankekoko. Keskimääräinen hankekoko tällä kaudella on nyt 86 000 euroa. Edellisellä kaudella toteutettiin yhteensä 131 hanketta, joista laskettu keskimääräinen hankekoko oli 45 000 euroa. Kehityksen suitsimiseksi PoKon hallitus on joutunut miettimään tukien maksimimääriä ja tekemään kipeitäkin tukileikkauksia. Valintojen tekeminen vaatii hallitukseltamme tarkkaa harkintaa ja asioiden puolueetonta tarkastelua.


Hallitus on 24.4.2018 pidetyssä kokoksessa päätöksellään poistanut 15.12.2016 voimaan tulleen julkisen tahon hakukiellon. Rahoitettavien hankkeiden julkisen tuen maksiraja on edelleen 80.000 euroa.

Rahoitettavien kohteiden valinnassa ja hallituksen tekemissä linjauksissa on käytettävä entistäkin tarkempaa harkintaa. Rahoituksella vaikuttaa olevan tällä hetkellä todella kova kysyntä, ja uhkana on, että emme pysty vastaamaan kasvaneeseen kysyntään kaikkia miellyttävällä tavalla. Hallituksen haasteellisena tehtävänä on osata arvioida haettavia hankkeita kriittisesti, peilaten hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä kustannusten ja tavoitteiden perusteella oman strategiamme painopisteisiin ja määriteltyihin tulostavoitteisiin.

Hankehakijoiden on tässä vaiheessa hyvä tiedostaa, että PoKo ry:n hallitus on päätöksillään sitonut tässä vaiheessa jo liki kaiken tänä vuonna käyettävissä olevan rahoituskiintiön. Näillä näkymin hankkeita käsiteltäneen seuraavan kerran hallituksen kokouksissa vasta loppu syksyn kokouksissa (pl. edellisessä kokuksessä käsittelmättä jäänyt hanke). Hankkeita voi siitä huolimatta valmistella ja jättää PoKo ry:lle. Viranomaispäätöksiä ei uusille hankkeille ole kuitenkaan luvassa ennen helmi-maaliskuuta 2019.


 

Pokory 7.5.2018

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/