OLETKO SINÄ PIRKANMAAN LEADER-RYHMIEN UUSI TIEDOTTAJA?

Pirkanmaan Leader-ryhmät palkkaavat yhteisen tiedottajan 30 kk työsuhteeseen ajalle 1.7.2018 -31.12.2020 Kantri ry:n hallinnoimaan Leader-Pirkanmaa -viestinnän kehittämishankkeeseen.Lisäksi valittava tiedottaja toteuttaa Pirkanmaan Maaseutu – Ihmisten kokoisille ideoille – viestintähanketta 30.6.2018 saakka. Hankkeen päätoimijat ovat Pirkanmaan Leader-ryhmät Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Joutsenten reitti, Kantri ry, PoKo ry ja Pirkan Helmi ry.


Leader-Pirkanmaa -viestintähankkeessa vahvistetaan Leader-ryhmien viestintää ja tavoitellaan mm. seuraavia asioita:
- Maaseutuohjelman tarjoamat mahdollisuudet tunnetaan Pirkanmaalla ja tietoa on saatavilla rahoituksen ja myös tulosten osalta.
- Tehokkaalla ja innostavalla viestinnällä yhteistyö maaseututoimijoiden kesken voimistuu ja mukaan saadaan myös uusia ihmisiä. Yhteistyötä tehdään paitsi maakunnan sisällä myös kumppanien kanssa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
- Leaderin toiminta-ajatusta ja perusviestiä istutetaan ja juurrutetaan sekä oman väen keskuuteen että kentälle. Viestintähanke vahvistaa valtakunnallista Leader-brändiä ja tukee Pirkanmaan maaseudun imagoa.
- Viestinnässä otetaan käyttöön ja hyödynnetään myös alati uudistuvaa tekniikkaa. Leader-ryhmien henkilöstön oma viestintäosaaminen on parantunut ja monipuolistunut. Viestintä on aiempaa suunnitelmallisempaa.
- Hanke parantaa myös ympäristötietoisuutta.
Tiedottaja on mukana valtakunnallisessa viestintäverkostossa ja mm. osallistuu Maaseutu.fi:n ja Leadersuomi.fi:n sisällöntuotantoon ja maaseutuverkostotoimintaan.

Hakijalta edellytetään monipuolista kokemusta ja osaamista viestinnästä ja mielellään toimittajan työstä, soveltuvaa koulutusta ja ainakin jonkinasteista Leader-toiminnan tuntemusta. Ajokortti ja auton käyttömahdollisuus ovat välttämättömiä työn hoitamisen kannalta.

Voit olla hakemamme henkilö, jos edellä mainittujen edellytysten lisäksi:
- olet nopea oppimaan, innostunut ja innostava
- olet kiinnostunut maaseudusta ja sen kehittämisestä sekä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksesta
- sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja osaat kuunnella
- osaat hyödyntää tietotekniikkaa ja sinulla on vahvaa some-osaamista
- sinulla on kykyä ohjata muiden tekemistä ja kouluttaa
- puhut ja kirjoitat ainakin kohtuullisen sujuvaa englantia.

Arvostamme myös kokemusta yhteisöjen kehittämisestä ja hanketyöstä sekä alueen tuntemusta.

Tehtävään valittavaan sovelletaan koeaikaa 4 kk. Työsuhde on määräaikainen ja kokoaikainen. Hankkeen toteutuminen riippuu Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoituspäätöksestä. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-20.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään 22.4.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kari.kylkilahti@kantriry.fi.Hakemukseen tulee liittää:
- vapaamuotoinen videoviesti hakijan itse valitsemalle yleisesti käytetylle alustalle
- hakijan tuottamaa mielellään julkaistua tekstiä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Kantri ry:n toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti, 040 707 1470.

 

Pokory 6.4.2018

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/