Hyödynnä valmiit verkostot ja yhteydet Saksaan!

Kansainvälistymiseen liittyy nykyään paljon enemmän kuin pelkän tuotteiden konkreettista kaupittelemista ulkomaille. Nykyisin kansainvälistyvät yrityksien lisäksi myös esim. yhdistykset, seurat ja oppilaitokset. Leader PoKo:n kansainvälinen yhteistyöhanke tarjoaa valmiiden verkostojen ja kv-koordinaattorin kautta ainutlaatuisen tilaisuuden kaikille kansainvälistymisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneille.

Reilu vuosi sitten käynnistyi Leader PoKo:n kolmas kahden saksalaisen Leader-ryhmän, LAG Hunsrück ja LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal kanssa toteutettu kansainvälinen yhteistyöhanke. Ryhmien yhteistyö alkoi jo vuonna 2010. Yhteydet ovat vuosien mittaan syventyneet ja ryhmien edustajat saavuttaneet vahvaa keskinäistä luottamusta. Verkostot ovat valmiina ja alueet tutut. Voisi sanoa, että yhteistyö on kaventanut välimatkan Saksaan. Aikaisemmin mukana olleet henkilöt ovatkin painottaneet henkilökohtaisien yhteyksien ja luotettavien välittäjien merkityksen. Ilman henkilökohtaista sidettä yhteistyöhön on erittäin haasteellista saada vakautta ja jatkuvuutta. Leader PoKo:n alueella välittäjäroolissa toimii kv-koordinaattori Silvia Ufer.

Käynnissä olevasta yhteistyöhankkeesta on vielä vähän yli puolet ajasta jäljellä ja kiinnostusta kansainvälistä yhteistyötä kohtaan on ollut. Kv-koordinaattori toivoisi kuitenkin, että mahdollisimman moni käyttäisi hänen apuaan hyväkseen niin kauan kun siihen on vielä mahdollisuus. Häneen voi olla yhteydessä kaikissa Saksaa koskevissa asioissa.

Verkostot Saksaan ovat valmiina - kiinnostuneiden ei siis tarvitse itse lähteä kartoittamaan yhteistyömahdollisuuksia ja -tahoja. Kaksoiskansalaisuuden myötä Silvialla on kummankin maan kulttuurituntemusta ja hän pystyy toimimaan tukena ja tulkkina.

Kansainvälistymisen hyöty ei välttämättä näy heti ja maiden, alueiden ja jopa eri tahojen toimintatavat ja osaamiset saattavat erottua toisistaan paljonkin. Aina on kuitenkin sekä jotain opittavaa että jotain tarjottavaa. Toisten vahvuudet ja kokemukset auttavat oman toiminnan kehittämisessä ja parantamisessa, ja toisinpäin.  

Nopeasti muuttuvassa maailmassa jatkuvan kehityksen merkitys kasvaa koko ajan. Maaseudulla tapahtuvan kehityksen suunta on kuitenkin kaikkea muuta kuin myönteinen: Nuoret lähtevät kylistä muuttaakseen kaupunkiin, ikäjakauma kasvaa, palvelut katoavat ja yrityksillä on työvoimapulaa. Suomi ei ole ainoa jonka on kamppailtava näiden ongelmien kanssa, myös Saksassa ollaan hyvin tietoisia maaseudulla tapahtuvista muutoksista ja sen tuomista haasteista. Pitkään jatkuneen kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälistymisen tavoitteena on yhteistyön lisäämisen, konkreettisten yhteishankkeiden ja toimien toteuttamisen sekä kansainvälisten ja alueiden välisten yhteistyöverkkojen luomisen kautta tuoda lisäarvoa maaseutualueille ja lisätä kansainvälistä osaamista. 

FIN-GER-NET still going on! -hanke kestää vielä toukokuun 2019 loppuun saakka. Lue hankesuunnitelma täältä.

Silvia Ufer, kv-hankekoordinaattori
puh 040 73 111 40, silvia.ufer@pokory.fi
 

Pokory 29.3.2018

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/