OP Mini-Leader tukien hakujaksot 2018

PoKo ry:n ja alueen Osuuspankkien yhteistyöllä kehitetty pienten yhteisöllisten projektien tukemiseksi suunnatun OP Mini-Leaderin ensimäinen hakujakso on avattu.

Hallituksen kokouksessa 30.1.2018 päätetyt OP Mini-Leaderin hakujaksot:

1. hakujakso: päättyy 31.03.2018

2. hakujakso: päättyy 10.06.2018

3. hakujakso: päättyy 15.09.2018 (alustavasti)

4. hakujakso: päättyy 30.11.2018 (alustavasti)

Määräaikoihin mennessä saapuneet hakemukset käsitellään hakuajan umpeutumisen jälkeen pidettävässä hallituksen kokouksessa.

Kaksi ensimmäistä hakujaksoa on avoimia kaikille PoKo ry:n toimialueella toimiville yhdistyksille toiminnan kehittämiseen, viimeiset kaksi hakujaksoa painottuu nuorten omiin tai nuoriin suunnattujen toimintojen kehittämiseen.

Maksimituki on 2.000 euroa. Omarahoitusosuus on on aina vähintään 10% suunnitelluista kustannuksista. Omarahoitusosuutta ei voida korvata talkootyöllä. Lopullinen tuki maksetaan aina suhteessa toteutuneisiin kustannuksiin.

Hakemuksesta tulee selvitä haettavan tuen kohteena oleva toiminta ja toteutus, aikataulu sekä ne hyödyt joita toiminnalla tavoitellaan. Hakemuksen tulee sisältää myös eritelty kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma. 

Vakiintuneita perustoimintoja tai lainsäädäntöön perustuvia tarpeita ei tueta. Myös rakentamisinvestoinnit jäävät Op Mini-Leader tuen ulkopuolelle.

Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@pokory.fi. Lisätietoa Mini-Leaderista saa PoKon toimistolta.

Hakulomakkkeen löydät täältä.

 

Pokory 7.2.2018

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/