Seurantalojen korjausavustus


Seurantalojen korjausavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jonka jakamisesta Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Määräraha avustuksiin varataan vuosittain valtion talousarviossa veikkausvoittovaroista.


Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin.

Seurantalojen korjausavustuksen hakuaika päättyy vuosittain 30. syyskuuta. Haku tapahtuu sähköisesti (alin linkki).

Jos korjaustyöt aloitetaan ennen avustushakemuksen jättämistä, korjaussuunnitelmista pitää pyytää ennakkotarkastuslausunto Suomen Kotiseutuliiton rakennustutkijalta ennen töiden aloittamista. Avustuspäätöksistä ilmoitetaan helmi-maaliskuussa.

Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin http://www.kotiseutuliitto.fi/seuranta…/avustuksen-hakeminen

http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/avustuksen-hakeminen

http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/neuvontaa-ja-ohjeita

http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/sahkoinenhaku

Lisätietoja

Rakennustutkija, neuvonta-arkkitehti Johanna Hakanen
puh. (09) 612 63221
etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi
- Seurantalojen korjausavustukset
- Korjausneuvonta

Tiedottaja-hankesihteeri Sanna Käyhkö
puh. (09) 612 63223
etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi
- Seurantalojen korjausavustusten haku ja maksatukset
- Seurantaloasioiden viestintä

 

Pokory 28.8.2017

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/