Leader-vuosi 2016 päätökseen

Tiivistä yhteenvetoa kuluneesta vuodesta

Monipuolinen Leader-vuosi siirtyy kohta historiaan. PoKon Navigaattori-strategiaa toteuttamaan puollettiin kuluneena vuonna yhteensä täysi ventti (21) hankkeita. Kysyntää Leader-hankkeille riittää, rahoitettavien hankkeiden valinnalle aiheuttaa painetta kasvanut hankekoko. Keskimääräinen hankekoko tällä kaudella on nyt 86 000 euroa. Edellisellä kaudella toteutettiin yhteensä 131 hanketta, joista laskettu keskimääräinen hankekoko oli 45 000 euroa. Ensimmäisen hankekauden 83 hanketta olivat keskimääräisesti 35 000 euron suuruisia. Kehityksen suitsimiseksi PoKon hallitus on joutunut miettimään tukien maksimimääriä ja tekemään kipeitäkin tukileikkauksia. Valintojen tekeminen vaatii hallitukseltamme tarkkaa harkintaa ja asioiden puolueetonta tarkastelua. Kiitos hallinnossamme mukana oleville ihmisille syvällisistä pohdinnoista ja perusteellisista päätöksistä kuluneen vuoden ajalta.

Hanketoiminnassa ja –kysynnässä on nähtävissä muitakin merkittäviä muutoksia verrattuna takavuosiin. Huolestuttava piirre on kansalaistoimijoiden määrän väheneminen ja toisaalta ikääntyminen. Leader-toiminnan ”ydintä” olevat kylätason hankkeet loistavat tällä hetkellä poissaolollaan. Mistä lisää toimijoita kylille? Kylätoiminnan aktivoituminen on usein seurausta lähestyvästä uhasta. Esim. kyläkoulun lakkautusuhka saa ihmiset tekemään vapaaehtoisesti töitä paitsi koulun, myös kylän eteen. Monelta kylältä koulu ja muitakin palveluita on poistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Hävitty taistelu palveluiden puolesta on omiaan vähentämään aktiviteettia kylillä. Tuntuukin, että nuo aiemmin kylätasolla käydyt väännöt ovat siirtyneet kuntakeskuksiin. Niukkuutta jaettaessa voittajia on vähemmän. PoKo ry haluaa haasteista huolimatta olla tukemassa suomalaista maaseutua ja ihmisten elämisen edellytyksiä siellä.

Nuoret ovat tulevaisuus. Maaseudun nuoret ovat maaseudun tulevaisuus. PoKon toimialueella vaikuttavia nuoria haluamme osaltamme olla innostamassa aktiiviseen, omaa elinympäristöä kehittävää toimintaan ja kotiseudun arvostukseen. Käytännön välineenä tässä toimii yhdessä Osuuspankkien kanssa toteutettava OP Mini-Leader toiminta. Pienet, matalan kynnyksen kehittämistuet ohjataan pelkästään nuorisoon kohdistuviin toimiin. Tänä vuonna näitä tukipäätöksiä PoKo ry:n hallitus teki kaikkiaan tusinan (12) verran. Yhteensä n. 22 000 euroa on kohdistettu nuorten toimintojen kehittämiseen.

Tätä kirjoitettaessa jouluun on kolme yötä. PoKo ry toimisto hiljenee huomisen jälkeen joulun viettoon ja latautumaan kohti uusia haasteita. Toivotamme kaikille rauhaisaa joulunaikaa.

 

Juha & Kaisa 

 

Pokory 21.12.2016

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/