Hallitus linjasi: 40 000 euron tukikatto poistettiin

Tällä hetkellä tuen haulla ei hallituksen asettamia rajauksia

PoKo ry:n hallitus purki Ruoveden Telakanrannassa pidetyssä kokouksessa aiemmin määrittelemänsä tukikaton (40 000 euroa). Asiaa käsitellään lisää seuraavassa kokouksessa. Hallituksen periaatteellinen linjaus on suosia pieniä hankkeita. Leader-tuen maksimaalinen määrä yhteen hankkeeseen on 180 000 euroa. Hallitus katsoo kuitenkin tarkoituksenmukaisemmaksi kohdistaa jatkossakin tukia useampiin pieniin hankkeisiin kuin muutamiin suurempiin. Hankkeita halutaan tässä vaiheessa kuitenkin tarkastella tapauskohtaisesti ilman määritettyä maksimitukea.

 

Pokory 9.9.2016

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/