PoKo ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 alkaen
Juupajoella, Hyytiälän Metsäasemalla (Hyytiäläntie 124, 35500 Juupajoki).


Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1 § Kokouksen avaus, PoKo ry:n puheenjohtaja Otto Huttunen
2 § Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4 § Käsitellään vuoden 2014 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
5 § Esitellään vuoden 2014 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuupauden myöntämisestä tilivelvollisille
6 § Hyväksytään vuoden 2015 toimintasuunnitelma
7 § Määrätään vuoden 2015 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus
8 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
9 § Hyväksytään vuoden 2015 talousarvio
10 § Valitaan hallitukseen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
11 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja
12 § Valitaan tilintarkastaja ja hänen varamies
13 § Päätetään edustaja / edustajat muihin järjestöihin
14 § Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta
15 § Muut asiat
16 § Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

 

PoKo ry
Hallitus

 

 

Pokory 24.3.2015

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/