Seurantalojen korjausavustusten haku alkoi

Suomen Kotiseutuliitto on julistanut haettavaksi vuoden 2015
seurantalojen korjausavustukset. Hakemukset on toimitettava
Kotiseutuliittoon viimeistään 30.9.2014.

Seurantalojen korjausavustus on tarkoitettu seurantalojen
kunnostamiseen, toimivuuden parantamiseen sekä talojen
kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Avustusta voi hakea
yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun
seurantalon.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen
opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton
tehtäväksi. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että opetus- ja
kulttuuriministeriö osoittaa tarvittavat määrärahat. Vuonna 2014
korjausavustusta myönnettiin 188 yhdistykselle yhteensä 1,7 miljoonaa
euroa.

Korjausavustusten myöntämisestä päättää Suomen Kotiseutuliiton
hallitus Seurantaloasiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella
helmi-maaliskuussa 2015. Neuvottelukunnassa ovat edustettuna
seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja
kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön
keskusjärjestö. Kotiseutuliitto vaikuttaa lainsäädäntöön ja hallintoon
kotiseututoiminnan edellytysten tukemiseksi sekä elinympäristön laadun
ja ihmisten viihtyvyyden parantamiseksi. Lisäksi Kotiseutuliitto
vastaa seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa
asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.


Seurantaloavustusten hakuilmoitus:
http://kotiseutuliitto.us5.list-manage.com/track/click?u=a76c3fb996ae99bbc87d203e8&id=f0ea7e5ebb&e=1d638af2dc

Seurantalojen korjausavustusten hakuohjeet ja linkki sähköiseen hakupalveluun:
www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset


Lisätietoja:

Leni Pakkala, rakennustutkija, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 6126 3221, leni.pakkala@kotiseutuliitto.fi

Sanna Käyhkö, hankesihteeri-tiedottaja, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 6126 3223, sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi

 

Pokory 26.8.2014

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/