Seurantalojen korjausavustuksia voi nyt hakea

Kotiseutuliitolta haettavien seurantalojen kunnostushakemusten hakuaika on syyskuussa.

Suomen Kotiseutuliitto julistaa haettavaksi vuoden 2014 seurantalojen korjausavustukset. Hakemukset on toimitettava Kotiseutuliittoon viimeistään 30.9.2013. Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Korjausavustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Korjausavustuksella säilytetään ja parannetaan seurantalojen kulttuurihistoriallista arvoa, kuntoa ja toimivuutta. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarvittavat määrärahat valtion ensi vuoden talousarviossa. Vuonna 2013 korjausavustusta myönnettiin 197 yhdistykselle yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Hakuilmoitus: http://kotiseutuliitto.us5.list-manage.com/track/click?u=a76c3fb996ae99bbc87d203e8&id=5def6cbdbb&e=1d638af2dc

Seurantalojen korjausavustusten hakulomake ja hakuohjeet ovat osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset
Avustusta voi hakea myös sähköisesti verkkopalvelun kautta 1.9. Alkaen www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/sahkoinenhaku

 

Pokory 4.9.2013

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/