Seurantalojen korjausavustusten haku on alkanut


Suomen Kotiseutuliitto on julistanut haettavaksi vuoden 2012 seurantalojen korjausavustukset. Hakemukset on toimitettava Kotiseutuliittoon viimeistään 30.9.2011.


Korjausavustuksella säilytetään ja parannetaan seurantalojen kulttuurihistoriallista arvoa, kuntoa ja toimivuutta. Korjausavustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.

Korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustuksien myöntämisen edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa valtion ensi vuoden talousarviossa tarvittavat määrärahat.

Avustukset on tarkoitettu työväenyhdistysten, nuorisoseurojen sekä maamiesseurojen, pienviljelijäin yhdistysten ja osastojen, raittiusyhdistysten, marttayhdistysten, VPK-yhdistysten, kotiseutuyhdistysten, maataloustuottajain yhdistysten, manttaalisäätiöiden, kyläyhdistysten, puolueosastojen ja urheiluseurojen omistamien seurantalojen korjauksia varten. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös muun vastaavanlaisen yhdistyksen omistaman seurantalon korjaamiseen. EU:n rakennerahastoista osarahoitettaviin hankkeisiin ei voida myöntää seurantalojen korjausavustuksiin tarkoitettua määrärahaa.

Korjausavustuksista päättää Suomen Kotiseutuliiton hallitus Seurantaloasiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella helmi-maaliskuussa 2012. Neuvottelukunnassa ovat edustettuna seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto.


Korjausavustusten haku ja hakuohjeet
Seurantalojen korjausavustusten hakemuslomake ja hakuohjeet ovat osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

Lomakkeen ja ohjeet voi myös tilata Suomen Kotiseutuliitosta
puh. (09) 612 6320, toimistokotiseutuliitto.fi.

Lisätietoja:
Leni Pakkala, rakennustutkija, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 6126 3221, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi

Liisa Lohtander, tiedottaja/taloussihteeri, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 6126 3223, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi
www.seurantalot.fi

 

Pokory 23.8.2011

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/