Muiden tahojen kautta haettavat avustukset rakennusperinnön hoitoon vuonna 2011

Alle on koottu tahoja, joiden kautta on myös mahdollista hakea avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Lue lisää aiheesta tahojen omilta kotisivuilta.


Ympäristöministeriö

Alueellisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten avustukset rakennusperinnön hoitoon

 • rakennusten kulttuurihistorialliset arvot säilyttävään korjaamiseen
 • arvokkaiden kohteiden säilyttämisen edellyttämiin selvityksiin
 • ei perusparannuksiin, ei siirtämiseen
 • suuruus enintään 50% kustannuksista
 • hakuaika kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä
 • lisätietoja alueellisista ELY-keskuksista 020 610 100 tai www.ymparisto.fi

Museoiden harkinnanvaraiset avustukset

 • museoille, jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin
 • mm. pienimuotoisiin kunnostustöihin
 • suuruus tapauskohtaisesti
 • haku avustusvuotta edeltävän lokakuun loppuun mennessä
 • lisätietoja Museovirasto / Museotoimen kehittäminen (09) 40 501. www.nba.fi/fi/avustukset

Seurantaloavustukset

 • vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitettujen seurantalojen korjaamiseen
 • myös seurantalojen korjaussuunnitteluun ja sisustuksiin
 • hakuaika vuosittain syyskuun loppuun mennessä
 • lisätietoja Suomen Kotiseutuliitosta (09) 612 6320, www.kotiseutuliitto.fi

Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet

 • kuntien kulttuuritoimintalain mukaisien kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen, valtionosuutta saavien museoiden, teattereiden ja orkestereiden sekä muiden valtakunnallisesti merkittävien kulttuuritilojen perustamis- ja peruskorjaushankkeisiin
 • suuruus tapauskohtaisesti
 • hakuaika aina avustusvuotta edellisen vuoden loppuun mennessä
 • lisätietoja Tiina Eerikäinen (09) 1607 7483 tai opetusministeriön verkkosivut www.minedu.fi

 

Pokory 14.10.2010

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/