Museoviraston kautta haettava rakennusten entistämisavutus

Museovirasto jakaa vuosittain entistämisavustuksia valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin tai kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää antikvaarista asiantuntemusta.

Opetusministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut 800 000-1 000 000 euroa. Kohteille myönnetyt avustussummat vaihtelevat rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon ja restaurointitöiden laajuuden mukaan.

Hakuaika seuraavan vuoden hakukierrokselle päättyy aina lokakuun lopussa. Avustuspäätökset tehdään maaliskuussa. Hakemusten arviointiin osallistuvat sekä Museoviraston Rakennushistorian osaston asiantuntijat että maakuntamuseoiden rakennustutkijat.

Avustusta ei myönnetä takautuvasti ennen päätöspäivämäärää tehtyihin tai aloitettuihin töihin, sillä Museovirasto haluaa valvoa töitä ja tarkistaa korjaussuunnitelmat, niihin liittyvät työtavat ja materiaalit. Hakija sitoutuu jo hakiessaan noudattamaan Museoviraston ohjeita.

Alueellisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) myöntämät avustukset rakennusperinnön hoitoon muodostavat toisen tärkeän kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjausten tukimuodon.

Lomakkeet

Hakuaika vuodelle 2011

Restaurointiohjeita, Museoviraston korjauskortti 1


Lue aiheesta lisää täältä.


 

Pokory 14.10.2010

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/