Suomen Kotiseutuliitto julistaa haettavaksi vuoden 2010 seurantalojen korjausavustukset


Suomen Kotiseutuliitto julistaa haettavaksi vuoden 2010 seurantalojen korjausavustukset. Hakemukset tulee toimittaa Kotiseutuliittoon viimeistään keskiviikkona 30. syyskuuta 2009.


Avustukset on tarkoitettu työväenyhdistysten, nuorisoseurojen sekä maamiesseurojen, pienviljelijäin yhdistysten ja osastojen, raittiusyhdistysten, marttayhdistysten, VPK-yhdistysten, kotiseutuyhdistysten, maataloustuottajain yhdistysten, manttaalisäätiöiden, kyläyhdistysten, puolueosastojen ja urheiluseurojen omistamien seurantalojen korjauksia varten.

Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös muun vastaavanlaisen yhdistyksen omistaman seurantalon korjaamiseen.

Korjausavustuksista päättää Suomen Kotiseutuliiton hallitus Seurantaloasiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat seurantaloja ylläpitävien yhdistysten keskusjärjestöjä. Neuvottelukunnassa on lisäksi edustajat opetusministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Museovirastosta ja Suomen Kuntaliitosta.

Hakemuslomake ja hakuohjeet ovat tulostettavissa Suomen Kotiseutuliiton verkkosivuilta osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi > Seurantalot > Seurantalojen korjausavustus. Lomakkeen ja ohjeet voi myös tilata Suomen Kotiseutuliitosta puhelimitse numerosta (09) 612 6320 tai sähköpostitse osoitteesta toimisto@kotiseutuliitto.fi.

Lisätietoja Suomen Kotiseutuliitto, rakennustutkija Leni Pakkala, puh. (09)61263221 ja taloussihteeri Paula Hirvonen, puh. (09)61263223.

 

Pokory 24.8.2009

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/