Pienryhmätoiminta


Kokoonnuimme verkossa 21 kertaa ajankohtaisten teemojen tiimoilta. Kaikille yrittäjille avoimet parin-kolmen tunnin sessiot pohjautuivat Ylä-Pirkanmaan yrittäjien toiveisiin ja niissä kunkin päivän teemaa avasivat alan asiantuntijat.

Seuraavat tallenteet ja materiaalit näistä tilaisuuksista ovat kaikkien hyödynnettävissä. Voit perehtyä sinua kiinnostaviin aiheisiin silloin kuin sinulle parhaiten sopii. Ole hyvä ja tutustu!


Yrittäjät kertovat kokemuksistaan työskentelyistä. Katso lyhyt video tästä!
Tallenteita keväällä ja kesällä 2020 järjestetyistä tilaisuuksista
Verkkokaupan mahdollisuudet 15.5.


Tutustutaan verkkokauppaan liittyviin asioihin, kuten tuotevalikoimaan, ylläpitoon, markkinointiin, reklamaatioihin, asiakaspalveluun lainsäädäntöön, kanaviin, mittareihin, rahoitukseen yms. Lisäksi keskustellaan alustavaihtoehdoista ja jo olemassa olevista valmiista verkkokauppavaihtoehdoista. Asiantuntijana Anna Häyrynen, Luova maalainen. Tilaisuuden materiaalit löydät sivun alaosasta.

Yhteenveto Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoituksesta häiriötilanteissa käyttämisestä verkkokaupan perustamiseen löytyy tästä.


Yritysten rahoitustuet poikkeusoloissa – info 18.5.

Ajankohtainen infotilaisuus verkossa pienyrittäjien rahoitustuista. Asiantuntijoina Pirkanmaan ELY-keskuksen Team Finland – koordinaattori Jukka Kohonen ja kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä Ruoveden kunnasta. Katso videotallenne tilaisuudesta tästä.
MaRa-alan yrittäjien yhteistyön kehittäminen ja uusia ideoita korona-ajasta selviytymiseen 20.5.

Tavoitteenamme on löytää uusia toimintoja, palveluita ja ideoita korona-ajasta selviämiseen sekä uuden luomiseen. Pohdimme, miten palveluita muokataan uudessa tilanteessa uusin ideoin? Keitä ovat matkailualan asiakkaat nyt ja tulevaisuudessa? Saamme vinkkejä meiltä ja muualta matkailupalveluiden markkinointi- ja myyntikanaviin. Kirkastamme myös yhteistyön ja kumppanuuksien merkitystä lisäarvon tuojina. Asiantuntijana Anu Nylund, Mood of Finland Oy. Tilaisuuden materiaalit löydät sivun alaosasta. Katso videotallenne tilaisuudesta tästä.Liikeidean päivittäminen pandemian aikana – uutta luova työpaja palvelumuotoilua hyödyntäen 2.6.

Miten kehittää palveluja koronan aikana? Miten luodaan uutta, muutetaan liiketoimintaa ja miten pysytään mukana muutoksessa? Entä miten luodaan asiakkaille luottavainen ja turvallinen palvelukokemus myös poikkeusoloissa? Etsimme uusia kanavia ja keinoja asiakaskohtaamisiin. Työvälineinä palvelumuotoilun keinot. Vetäjänä Anna Häyrynen, Luova Maalainen. Tilaisuuden materiaalit löydät sivun alaosasta. Katso videotallenne työskentelyn yleisestä osasta tästä.


Liikeidean päivittäminen pandemia-aikana - uutta luova jatkotyöpaja palvelumuotoilun keinoin 9.6.


Työpaja on jatkoa 2.6. järjestetylle työskentelylle. Nyt tarkastelemme lähemmin asiakkaan palvelupolkua. Tutkimme miten korona-aika on muuttanut tai tulee muuttamaan sitä ja mietimme keinoja elää mukana muutoksessa. Vetäjänä Anna Häyrynen, Luova Maalainen. Tilaisuuden materiaalit löydät sivun alaosasta. Katso videotallenne työskentelyn yleisestä osasta tästä.


Täsmäaseet epidemia-ajan siivoukseen 15.6.

Ajankohtaista hygieniaan ja turvallisuuteen liittyvää infoa etenkin nyt, kun kesä koittaa ja matkailusesonki kotimaassa alkaa. SSTL Puhtausala ry:n asiantuntija Minna Kyllinen kertoo pintahygienian ja desinfektion merkityksestä epidemia-aikana, tehostetun siivouksen yleisistä periaatteista ja miten siivoojana varmistan oman sekä asiakasturvallisuuden korona-ajan siivouksessa. Tilaisuuden materiaalit löydät sivun alaosasta. Katso videotallenne tilaisuudesta tästä.Tallenteita syksyllä 2020 ja talvella 2021 järjestetyistä tilaisuuksistaFacebook ja Instagram yritysten markkinoinnissa 3.9.

Oikeille asiakasryhmille kohdennetun sisällön merkitys yrityksille kasvaa koko ajan ja erityisesti nyt, kun elämme korona-aikaa. Nyt meillä on mahdollisuus kuulla sosiaalisen median asiantuntijan Taneli Katilan, Ideal Digi Oy, ajatuksia tämän päivän some-kanavista ja keskustella niiden ominaisuuksista ja sisältötyypeistä, joilla voidaan tavoittaa erilaisia kohderyhmiä. Tilaisuuden materiaalit löydät tämän sivun alaosasta. Katso videotallenne tästä.


Tuotteistaminen 7.9.

Perehdymme tuotteistamisen asiantuntija Pirjo Räsäsen, Ellare Oy, johdolla eri markkina-alueilta tulevien asiakkaiden profiileihin ja tarpeisiin. Ryhmittelemme palvelut ja tuotteet asiakkaan ostopolun varrelle. Käsittelemme tuotekorin sisältöä, miten se rakennetaan, mitä tuotteista on kerrottava ja mitä jakelukanavat odottavat? Työpaja kirkastaa miksi yhteistyötä kannattaa tehdä. Tilaisuuden materiaalit löydät sivun alaosasta. Katso videotallenne tästä.Videot yritysten digitaalisessa markkinoinnissa 14.9.

Videoiden rooli kasvaa koko ajan yritysten some-markkinoinnissa, mutta miten laadukkaita videoita voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti? Sosiaalisen median asiantuntija Taneli Katila, Ideal Digi Oy, avaa aihetta ja kertoo kokemuksiaan, millaiset videot toimivat esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa sekä kuinka niitä voidaan editoida ja tekstittää. Tilaisuuden materiaalit löydät tämän sivun alaosasta. Katso videotallenne tästä.Some-markkinoinnin pienryhmätyöskentelyt 23.9. ja 30.9.

Tilaisuudet ovat jatkoa 3.9. järjestettyyn "Facebook ja Instagram yritysten markkinoinnissa" - työskentelyyn. Sosiaalisen median asiantuntija Taneli Katila Ideal Digi Oy:stä on tutustunut näihin jatkotyöskentelyryhmiin ilmoittautuneiden yritysten some-kanaviin ja ne osaltaan toimivat case-esimerkkeinä kehittämisideoille, joihin nyt porukalla perehdymme ja vaihdamme ajatuksiamme pienen porukan kesken. Koulutusmateriaalit löydät tämän sivun alaosasta. Katso videotallenne 23.9. tilaisuudesta tästä ja 30.9. tilaisuudesta tästä.Hinnoittelu 29.9.

ProAgria Etelä-Suomen yritysasiantuntija Maija Pitkonen avaa hinnoittelun ja kannattavuuden perusteita, oikean hinnoittelun määrittämistä ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon. Aiheesta keskustellaan yhteisesti yrityskohtaisten esimerkkien pohjalta. Tilaisuuden materiaalit löydät sivun alaosassa. Katso videotallenne tästä.Videot yritysten digitaalisessa markkinoinnissa - jatkotyöpajat 5.10. ja 27.10.

Jatkamme työskentelyä  kahdessa eri pienryhmässä 14.9. toteutetun "Videot yritysten digitaalisessa markkinoinnissa" työpajan pohjalta. Sosiaalisen median asiantuntija Taneli Katila Ideal Digi Oy:stä kertoo kuvien editoinnista videoita varten Canva-ohjelmalla ja inShot-sovelluksen tarjoamista mahdollisuuksista. Tutkailemme erilaisia videoiden kehitysideoita käyttämällä esimerkkeinä mm. mukanaolevien yritysten videoita. Tilaisuuden materiaalit löydät sivun alaosasta. Katso videotallenne 5.10. valmennuksesta tästä ja 27.10. valmennuksesta tästä.


Yrityksen digitaalinen löydettävyys - hakukoneoptimointi 6.10.

Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:n asiantuntija Kirsi Mikkola avaa ryhmälle, kuinka digitaalinen löydettävyys muodostuu ja kuinka esimerkiksi matkailutarjontaa säätelevät jakelukanavat ja hakukoneet. Käymme läpi verkkosivujen optimointia tai työn teettämistä ostopalveluna. Tutkailemme myös, kuinka löydettävyyden kehitystä seurataan. Tilaisuuden materiaalit löydät sivun alaosasta. Katso videotallenne tästä.


Matkailun online myynti- & jakelukanavat 20.10.

Asiantuntija Kirsi Mikkola Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:stä kertoo kuulijoille näkemyksiään matkailun digitaalisesta ekosysteemistä ja miten tämä markkina toimii. Hän avaa myös, kuinka tuotteille valitaan sopivat jakelukanavat ja tuotteita tulee muotoilla kanavan asiakkaiden mukaiseksi eikä myynnin tuloksellisuuden mittaamistakaan unohdeta tämän kolmetuntisen aikana. Työskentely auttaa hahmottamaan myös muiden toimialojen myynti- ja jakelukanavien toimintaa. Tilaisuuden materiaalit löydät sivun alaosasta. Katso videotallenne tästä!


Verkkosivujen tekeminen 5.11.

Luova maalainen, Anna Häyrynen johdattalee meitä verkkosivujen perustamisen ja ylläpidon perusteisiin. Aamupäivän aikana käymme läpi monia huomioitavia asioita nettisivujen suunnittelusta toteutukseen ja päivittämiseen. Saamme vinkkejä ja kuulemme kokemuksia. Otamme termejä haltuun, kuten hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta. Tilaisuuden materiaalin löydät sivun alaosasta. Katso videotallenne tästä!Teamsin käyttö ja mahdollisuudet 17.11.

Koronan myötä Teams-kokoukset ovat tulleet monelle tutuiksi. Teams on Microsoft 365:n tiimityön keskus, jossa kaikki tiimisi keskustelut, kokoukset, tiedostot ja sovellukset löytyvät yhdestä paikasta. Sosiaalisen median asiantuntija Taneli Katila Ideal Digi Oy:stä avaa Teamsin käyttöä ja sen monia mahdollisuuksia viestinnässä ja etätyöskentelyssä case-esimerkkejä hyödyntäen. Tilaisuuden materiaalit löydät tämän sivun alaosasta. Katso videotallenne tästä!Yrityksen verkkosivujen kehittämisen jatkotyöpaja 26.11.

Jatkotyöpaja 5.11. toteutettuun "Verkkosivujen tekeminen" - työskentelyyn yrityksille, joilla on jo kotisivut. Pienryhmän työpajassa käydään keskustelua case-esimerkkien pohjalta ja sekä saadaan että annetaan vinkkejä ja ideoita verkkosivujen kehittämiseen. Kokoontumisen asiantuntijana toimii Taneli Katila Ideal Digi Oy:stä. Tilaisuuden materiaalit löydät tämän sivun alaosasta. Katso videotallenne tästä!Yrityksen verkkosivujen tekemisen jatkotyöpaja 3.12.

Verkkokaupan ja yritysten verkkonäkyvyyden merkitys on kasvanut entisestään koronan tuomien muutosten myötä. Sosiaalisen median asiantuntija Taneli Katila Ideal Digi Oy:stä havainnollistaa, kuinka tärkeät ajanmukaiset verkkosivut yritykselle tänä päivänä ovat. Käymme läpi parhaita käytänteitä ja vinkkejä verkkosivujen kehittämiseksi, perehdymme löydettävyyteen ja saamme ideoita verkkosivuston kehittämiseen ja perustamiseen. Työskentely on jatkoa "Verkkosivujen tekeminen" - työskentelylle 5.11. Tilaisuuden materiaalin löydät tämän sivun alaosasta. Katso videotallenne tästä!


Kotimaan matkailun näkymät & mahdollisuudet 11.3.

Ajankohtainen keskustelu- & ideointitilaisuus Ylä-Pirkanmaan matkailuyrittäjille ja -toimijoille. Paneuduimme kotimaan matkailun trendeihin ja peilasimme aluettamme ulkopuolisen asiantuntijan, Discover Muonion matkailupäällikkö Nina Vesterisen silmin. Muina alustuksina kuulimme aiheeseen liittyvistä seutukuntamme ajankohtaisista kuulumisista Anni Inkiläiseltä (Matkalla Suomen Sydämessä - yhteistyöverkosto), Sirkku Mäkelältä (Matkailuverkoston aktivointihanke) sekä Tiina Perämäeltä (Matkailusta virtaa Virroille) sekä rahoitusmahdollisuuksista. Lopuksi kävimme idearikkaan keskusteluosuuden.

Tilaisuuden materiaalit löydät tämän sivun alaosasta. Katso videotallenne tästä!


YouTube - kanava


Vetoa Elinvoimaan You Tube - kanava
Esitysmateriaaleja tilaisuuksistaSiirry sivun alkuun
 
./modulo1905/