Älyä, Eloa & Iloa!


Uusi teemahanke on tarkoitettu alueemme yhdistysten pienehköihin investointeihin, joilla aktivoidaan yhdistyksiä uusiin toimiin ja kohti tulevaisuutta. Investoinnille on eduksi, jos siinä hyödynnetään Ylä-Pirkanmaan uutta valokuituverkkoa tai muuta digiympäristöä ja näin laajennetaan yhdistyksen toimintaa. Tavoitteena on myös innostaa yhdistyksiä yhteistoimintaan pandemian aiheuttaman hiljaiselon jälkeen.

Erityisesti kannustetaan ottamaan nuoria mukaan ideointiin ja toteutukseen. Ideoita ja esimerkkejä löydät tästä.

ÄLY Jotta maaseutu on houkutteleva asuinalue tulevaisuudessakin, kannattaa hyödyntää uutta teknologiaa monin tavoin. Onhan meillä Ylä-Pirkanmaalla upeasti maaseudun kattava valokuituverkkokin!

ELO Tavoitteena on innostaa yhdistyksiä yhteistoimintaan ja tekemiseen pandemian aiheuttaman hiljaiselon jälkeen.

ILO Yhdessä, porukalla tekeminen sekä uudet jutut tuottavat iloa.

Investointien eli alahankkeiden tukiprosentti on 50 %. Yhdistyksen omarahoitusosuus on siis 50%, josta talkootyötä voi olla max. 90%. Myönnettävän tuen määrä on vähintään 500 € ja enintään 5000 €. Omarahoitus huomioon ottaen hankkeiden kokonaiskustannusarvioiden on oltava vähintään 1000 € ja enintään 10 000 €.

Hankkeessa tuetaan yleishyödyllisiä investointeja. Yleishyödyllisellä tarkoitetaan kohdetta, joka on laajasti kaikkien käyttäjien käytettävissä. Tuettavien investointien tulee viestiä älykkäästä Ylä-Pirkanmaasta, edistää alueen houkuttelevuutta asuinalueena, parantaa vapaa-ajan palveluita erityisesti nuoria ajatellen sekä lisätä mahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan.

Alahankkeiden hakuaika päättyy 31.1.2022. Hyväksytyt hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2022 kuluessa.

Kysy lisää PoKosta!Hakuohjeet, lomakkeet ja liitteet:


Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/