Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Leader-työn vaikutuksista ja niiden määrittämisestä keskustellaan paljon, sillä niiden mitattavuus on erittäin haasteellista. Kansainvälisen yhteistyön kohdalla vaikutuksien mittaaminen on vielä haasteellisempaa, koska suuri osa hankkeen myötä syntyneistä hyödyistä toteutuvat välillisesti, viiveellä ja hankkeen ulkopuolella.

Aikaisempien hankkeiden aikana luotu pohja monen tasoiselle yhteistyölle vahvistettiin tämän hankkeen myötä. Verkostoja laajennettiin, uusia kontakteja luotiin ja vanhoja kontakteja syvennettiin. Tapaamiset, workshopit ja opintomatkat eivät laajentaneet verkostoja ja yhteistyötä ainoastaan kansainvälisellä vaan myös kansallisella tasolla. Monet saman alan alueelliset toimijat eivät olleet tietoisia toisistaan ja oli hieno nähdä, miten he verkostoituivat erilaisissa hankkeen kautta järjestetyissä tapahtumissa. On erittäin vaikeaa sanoa missä mittakaavassa hankkeen todelliset hyödyt ovat ja mihin sen kautta järjestetyt tapahtumat ovat johtaneet. Ilman hanketta ja sen myötä luotua yhteistyöpohjaa näitä yhteyksiä ja hyötyjä olisi tuskin syntynyt.

Kaikkia hankkeen määrällisiä tavoitteita ei saavutettu. Hankkeen suurin tarkoitus oli kuitenkin käynnistää muiden tahojen kv-yhteistyötä ja hankkeesta riippumattomia toimintoja ja projekteja, jotka jatkuvat myös hankkeen päätyttyä. Tähän tavoitteeseen on päästy, sillä hanke on tuottanut konkreettisia ja mitattavia tuloksia sekä alueellisesti että kansainvälisesti. Tulokset tuovat jatkuvuutta, mikä on määrällisiä tavoitteita merkityksellisempää. Lisäksi tulokset syntyivät Leader-toiminnan tarkoituksen mukaisesti paikallisten tahojen tarpeesta. Näin ollen vaikuttavuus on paljon suurempi ja tuloksia voidaan käyttää vielä pitkään hankkeen päätyttyä.

Hankkeella ja sen kautta syntyneillä konkreettisilla tuloksilla on erittäin suuri vaikutus Leader PoKo:n alueeseen ja siellä asuviin ihmisiin. Hanke on tuonut Leader PoKo:n alueelle kansainvälisyyttä, jota tämän päivän työmurros ja globalisaatio vaativat. Tuloksista hyötyvät kaikki ikäryhmät lapsista ikäihmisiin. Niistä hyötyvät myös yrittäjät, yhdistykset ja muut paikalliset toimijat. Lisäksi ovat ne hankkeen kautta syntyneet hyödyt, jotka toteutuvat viiveellä ja välillisesti. Näiden hankkeen ulkopuolella syntyvien hyötyjen määrä ei ole tiedossa. Näin ollen hankkeen todellinen vaikuttavauus ja vaikuttavuuden mittakaava eivät ole tiedossa ja niitä ei pysty mittaamaan.

 
Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/