Hankkeen toteuttaminen

Aloita hanke vasta, kun se on vireillä


Voit aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillä, kun olet saanut ilmoituksen, että hakemuksesi on tullut vireille. Vireilletuloilmoitus tulee Hyrrään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen maanmittauslaitoksen sähköpostiosoitteesta.

Lue hanketukipäätös

  • Kiinnitä huomiota, mikä on hankkeelle myönnetty kokonaissumma ja tukiprosentti.
  • Tarkista hankkeen vireilletulopäivä ja toteutusaika.
  • Lue päätöksen erityisehdot, joissa voi olla esim. rajauksia hankesuunnitelman tukikelpoisiin toimenpiteisiin tai menettelytapaohjeita esimerkiksi viestinnästä (vaatimus logojen käytöstä).
  • Toimita Leader-ryhmään hanketta toteuttavien henkilöiden yhteystiedot elleivät ne ole samat kuin hankehakemuksessa.
  • Tarkista talkoiden osuus omarahoituksesta ja varaudu täyttämään talkootyölomake. 

Hanketoimijan käsikirja auttaa

Tutustu Maaseutuviraston Hanketoimijan käsikirjaan. Opas neuvoo hankkeen toteuttamisessa kädestä pitäen. 

Leader-ryhmä on hanketoteuttajan lähin apuri läpi hankkeen

Leader-ryhmä järjestää mielellään hanketoteuttajille aloituspalaverin, jossa käydään hankekohtaisesti läpi hankkeen toteuttaminen vaiheittain läpi: hankeviestintä, hintatasonselvitys, maksuhakemus ja raportointi sekä tarkastukset. Hanketoteuttajan on hyvä muistaa olla yhteydessä Leader-ryhmään aina, kun siltä vähänkään tuntuu.Muista nämä!

  • Muista käyttää rahoittajan logoja viestinnässä. Näin varmistat kustannusten tukikelpoisuuden.
  • Toteuta hanketta hankesuunnitelman mukaan. Mikäli hanke ei etene hankesuunnielman mukaan, ota yhteyttä viipymättä PoKon toimistolle.
 
Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/