Hanketuet


Hanketoiminnalla tehdään aina jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Usein hankkeelta edellytetäänkin jonkinlaista innovatiivisuutta tai uutuusarvoa.

Hanke ei voi koskaan olla sellaista toimintaa, jota hakija toteuttaa normaalistikin. Leader PoKo voi rahoittaa sellaisia yleishyödyllisiä hankkeita, jotka hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita ja toimijoita.

Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

 
Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/