Hanketuet


Hanketoiminnalla tehdään aina jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Usein hankkeelta edellytetäänkin innovatiivisuutta tai uutuusarvoa. Tukea myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, jotka tehokkaimmin edistävät PoKon Navigaattori-strategian tavoitteita. Leader PoKon hallitus arvioi hankkeita strategiaan pohjautuvien valintakriteerien avulla.


Hanke ei voi koskaan olla sellaista toimintaa, jota hakija toteuttaa normaalistikin. Leader PoKo voi rahoittaa sellaisia yleishyödyllisiä hankkeita, jotka hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita ja toimijoita. Leader-rahoituksella voidaan muun muassa kunnostaa tai rakentaa kokoontumispaikkoja, leikki- ja liikuntapuistoja sekä luonto- ja lähiliikuntakohteita. Yrityksille on omat tukimuotonsa.

Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.


Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta (1174/2014)

Hankekummit ovat hallituksen jäseniä/varajäseniä tai PoKon työntekijöitä. Hankekummi on mukana koko hankkeen elinkaaren ajan, hän on tukena ja viestinviejänä/-tuojana hankkeen ja hallituksen välillä. Näin meillä rahoittajanakin on tieto siitä mitä hankkeelle kuuluu.


Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/